Toppar europeisk klimatranking

Delphi Green Trends fick topplaceringen under utdelningen av CDP Europe Awards miljörelaterade pris Climetrics. Fondens pris delades ut i kategorin globala aktiefonder.

Rankningen av fonderna baseras på data från klimatklassificeringen för fonder, Climetrics, som lanserats av organisationen CDP och ISS-ESG. Climetrics gör oberoende rankningar av cirka 18.000 globala fonder motsvarande 15 biljoner euro, det vill säga 30 procent av den globala fondmarknaden.

– Det är förstås glädjande att vårt sätt att tänka kring hållbara investeringar uppmärksammas. Det visar att fondens strategi står sig, och att investeringarna kan bidra till att göra skillnad, säger portföljförvaltare för Delphi Green Trends, Ivar Harstveit.

Rankingen baseras på Climetrics underliggande metodik. Inom fyra kategorier (globala fonder, europeiska fonder, USA-fonder och tillväxtmarknader) rankas fonderna utifrån en beräknad poäng. De fem bästa i varje kategori hamnar på toppbetyg och i kategorin globala fonder hittar vi Delphi Green Trends. 

Fem gröna teman

Delphi Green Trends investeringsunivers är globalt och som fondnamnet antyder består den av företag som har gröna intäkter kopplade till teman som förnybar energi, cirkulär ekonomi, gröna byggnader och infrastruktur, gröna transporter eller hållbara ekosystem och jordbruk.

Läs mer om Delphi Green Trends

– Vi vill ha en portfölj som ska ge oss bred diversifiering samtidigt som vi inte vill "späda ut" det vi definierar som grönt. Vi säkerställer dessa båda beaktanden genom att leta efter företag som exponeras för de fem gröna teman. Vi har också stor nytta av den kompetens inom hållbarhet som byggts upp i Storebrand Asset Management, säger Harstveit.

Rankingen av fonderna baseras på data från Climetrics och priset arrangeras av CDP och ISS-ESG.

Mer information om rankingen finns på CDPs hemsida