Hållbarhet

Delphi Fonder följer Storebrands standard för hållbara investeringar. I praktiken finns det tre områden som integrerar hållbarhet i våra investeringsbeslut.

För det första utesluts företag som bryter Storebrands standard för hållbara investeringar, relaterad till för exempel klimat- och miljöskador eller korruption.

Uteslutningskriterier:

  • Allvarligt klimat eller miljöskador
  • Internationell rätt och mänskliga rättigheter
  • Korruption och ekonomiskt brott
  • Produktionen av tobak eller kontroversiella vapen
  • En låg hållbarhetsrating i en högriskindustri

För det andra får vi tillgång till data från Storebrands hållbarhetsanalyser och en värdering av företagen från 1-100 integrerat i vårt portföljhanteringsverktyg. Betyg under 25 indikerar behovet för ytterligare undersökningar. I så fall kan vi diskutera orsakerna till detta betyg med hållbarhetsteamet och ta hänsyn till detta i investeringsbeslutet.

För det tredje omfattar vår egen fundamental analys ett antal hållbarhetsrelaterade frågor relaterade till hur företag driver sin verksamhet.

Sammantaget har dessa tre områden bidragit till att de olika Delphi-fonderna har uppnått en hög poäng i Storebrands hållbarhetsbedömning.