Hållbarhet

Delphi Fonder följer Storebrands standard för hållbara investeringar. I praktiken finns det tre områden som integrerar hållbarhet i våra investeringsbeslut.

För det första utesluts företag som bryter Storebrand exclusion policy, relaterad till för exempel klimat- och miljöskador eller korruption.

Uteslutningskriterier:

  • Allvarligt klimat eller miljöskador
  • Internationell rätt och mänskliga rättigheter
  • Korruption och ekonomiskt brott
  • Produktionen av tobak eller kontroversiella vapen
  • En låg hållbarhetsrating i en högriskindustri

För det andra får vi tillgång till data från Storebrands hållbarhetsanalyser och en värdering av företagen från 1-100 integrerat i vårt portföljhanteringsverktyg. Betyg under 25 indikerar behovet för ytterligare undersökningar. I så fall kan vi diskutera orsakerna till detta betyg med hållbarhetsteamet och ta hänsyn till detta i investeringsbeslutet.

För det tredje omfattar vår egen fundamental analys ett antal hållbarhetsrelaterade frågor relaterade till hur företag driver sin verksamhet.

Sammantaget har dessa tre områden bidragit till att de olika Delphi-fonderna har uppnått en hög poäng i Storebrands hållbarhetsbedömning.

Fossilfri

I slutet av december 2020 lanserade vi Delphi Green Trends Alla Delphis fonder följer Storebrands standard för hållbara investeringar, men Delphi Green Trends utesluter också flera företag och är dessutom är den fossilfri.

Fonden exkluderar bland annat från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Eftersom EU har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet 2050 kommer det att kräva en förändring i det europeiska samhället och dess ekonomi - och det kommer också att påverka hur fondföretag kommunicerar om hållbarhet.

Läs mer om det här