Delphi Nordic A

AKTIEFOND
HÅLLBARHETSNIVÅ 7
RISK 4
AVKASTNING I ÅR 10.29 % 19.07.2024
ÅRLIG AVKASTNING 7.14 % Genomsnitt de senaste 5 åren

Placeringsinriktning

Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Nyckeltal

ISINNO0010039670
Etablerade18.03.1991
Kurs50337.24 SEK (19.07.2024)
AUM1851478505.50  NOK (30.06.2024)
Aktiv delning : 60.078652761905 % (30.06.2024)

SFDR kategori: Artikkel 8
Minsta belopp100 SEK
Förvaltningsavgifter1.5 %
Löpande kostnader 20231.5 %
ReferensindexVINX Nordic Benchmark

Fondens förvaltare

Andreas Berdal Lorentzen

Portföljförvaltare

FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 01.01.2020

Adil Shah

Portföljförvaltare

FÖRVALTAR FONDEN SEDAN 01.11.2021

Delphis förvaltarteam

Fondens utveckling

Senast uppdaterad: 19.07.2024

* Årlig avkastning i genomsnitt


Investeringar

 • Novo-Nordisk B: 9.1 %
 • Atlas Copco AB: 7.49 %
 • Investor AB-B: 5.21 %
 • GN Store Nord A/S: 4.7 %
 • Aarhuskarlshamn AB: 4.47 %
 • Vestas Wind System: 4.15 %
 • ABB (SEK): 4.01 %
 • Pandora AS: 3.59 %
 • Sandvik: 3.32 %
 • Novonesis (Novozymes) B: 3.26 %
Visa alla

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Sektorfördelning

 •   Industrials 37.34 %
 •   Health Care 17.03 %
 •   Financials 15.33 %
 •   Consumer Discretionary 8.29 %
 •   Materials 5.07 %
 •   Consumer Staples 4.47 %
 •   Energy 4.31 %
 •   Information Technology 3.46 %
 •   Communication Services 2.35 %
 •   Cash 1.85 %
 •   Utilities 0.49 %

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Landfördelning

 • SWE: 40.06 %
 • DNK: 33.29 %
 • NOR: 10.67 %
 • FIN: 5.51 %
 • CHE: 4.01 %
 • SGP: 2.64 %
 • GBR: 1.97 %
 • Cash: 1.85 %

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Huvudfördelning

 • OTHER: 100 %
 • CASH: 3.28 %

Senast uppdaterad: 30.06.2024

Hållbarhetskriterier

 • Följer Storebrand-standarden
 • Följer NBIM:s undantagslista
 • Utesluter spel
 • Utesluter alkohol
 • Utesluter vapen
 • Utesluter pornografi
 • Flera lösningsföretag
 • Fossilfri
 • Optimerad för höga hållbarhetsscore
 • Optimerad för låg kolintensitet
 • Utesluter statsobligationer i strid med internationella normer
 • Uppfyller kriterier för gröna obligationer

Mer om Delphi och hållbarhet

Hållbarhetsscore

Fond

7

av 10

Index

av 10

Storebrands hållbarhetsscore mäter både risk och möjligheter relaterade till hållbarhet. Poängen sträcker sig från 1–10 och baseras på hållbarhetsscore för företagen i fonden. 10 är bäst och innebär att en hög andel av portföljbolagen presterar bra på hållbarhetsindikatorerna som scoren är baserad på.

Koldioxidavtryck

Fond

Index

Ett koldioxidavtryck innebär att en portfölj har låg exponering mot kolintensiva företag. Koldioxidavtrycket mäter portföljföretagens utsläpp i koldioxidekvivalenter i förhållande till försäljningsintäkterna. Synligheten till detta är en del av Storebrands skyldigheter till «Montréal Carbon Pledge» och PDC.