Förvaltningskoncept

Som investerare på aktiemarknaderna möts vi dagligen av enorma informationsmängder. För att kunna leverera en god avkastning över tid är det avgörande att ha ett stabilt förvaltningskoncept.

Delphis förvaltningskoncept skiljer sig från andra förvaltares. Merparten av våra konkurrenter förlitar sig endast på fundamentalanalys. Det är inte tillräckligt för oss. Vi anser att de bästa förutsättningarna för att göra rätt investeringar ges när de fundamentala faktorerna utvärderas tillsammans med trender.

Genom att använda både fundamental analys och trendanalys kan vi identifiera bolag som levererat under en längre period. Trenderna fångar även upp ekonomiernas och finansmarknadernas dynamik samt bolagens intjäningsförmåga på ett mycket bra sätt – samtidigt som vi skiljer ut viktig information från bakgrundsbrus.

Kombinationen av analyserna utgör vad vi brukar kalla Delphi-metoden. Genom att använda denna metod, eller detta koncept, har vi klarat av att skapa långsiktig meravkastning i samtliga av våra fonder.

Att skapa långsiktig meravkastning på andelsägarnas vägnar, kommer alltid att vara vårt främsta mål.