Våra fonder

Delphis svenska produktsortiment består av tre aktivt förvaltade aktiefonder som investerar i nordiska, europeiska och globala marknader. Samtliga fonder förvaltas baserad på fundamental och trendanalys.

Fondkurserna (NAV) beräknas alla norska affärsdagar vid stängningskurs. Resultaten är presenterade i SEK. Vid handel på belopp över 2 miljoner kronor (NOK) kan det tillkomma kostnader upp till 0,2 % på beloppet.