Detta är Delphi Green Trends

Den nya fonden Delphi Green Trends lanserades i mellandagarna och hade en avkastning på nästan 15 procent den första tiden. Fonden är Delphis fossilfria alternativ.

Den nylanserade Delphi Green Trends lanserades den 28 december 2020 och förvaltas av Ivar Harstveit. Harstveit har en masterexamen i finans från Handelshøyskolen BI och har varit analytiker hos Delphi-fonderna sedan 2019. Fonden ska förvaltas i linje med Delphi-metoden, som omfattar både trendanalys och analys av fundamenta.

– De bästa aktierna kommer sannolikt att vara de med stark tillväxt och stor potential i framtiden. Detta blir det att bli svårt att fånga upp på något annat sätt än genom trend, säger Harstveit.

Naturlig korrigering

Se första veckorna hade fonden en svindlande avkastning på nästan 15 procent, men den senaste månaden har så kallade gröna aktier haft en tuff tid.

– Att det blir en korrigering efter en sådan formidabel uppgång som dessa gröna aktier har haft, är inte oväntat. Det är inte bara de senaste åren som den här typen av aktier har stigit kraftigt, säger investeringsdirektör Bård Bringedal i Storebrand Asset Management.

President Joe Biden har en tydlig agenda för att USA ska bli klimatneutralt 2050.

– Biden-administrationen har föreslagit ett paket med 2.000 miljarder dollar för att uppnå klimatneutralitet i USA 2050. Detta kommer att kräva stora investeringar i grön infrastruktur och förnybar energi, vilket är mycket positivt för vinsttillväxten i «gröna företag», säger Bringedal.

Torsdag 11 mars hadde ansvarig förvaltare Ivar Harstveit webinar om Delphi Green Trends. Du kan titta på inspelningen här.

 

Fördelad på fem teman

Investeringsuniverset är globalt och som fondnamnet antyder består den av företag som har gröna intäkter kopplade till teman som förnybar energi, cirkulär ekonomi, gröna byggnader och infrastruktur, gröna transporter eller hållbara ekosystem och jordbruk.

– Vi vill ha en fond som ger oss en bred diversifiering, samtidigt som vi inte vill «vattna ur» vår definition av a hållbart. Båda faktorerna säkerställer vi genom att leta efter företag som är exponerade för fondens fem gröna teman. För att bygga upp den här universet har vi också stor nytta av det jobb som Storebrands hållbarhetsteam gör, säger Harstveit.

Fossilfri

Alla Delphis fonder följer Storebrands standard för hållbara investeringar. Delphi Green Trends utesluter också flera företag och är dessutom är den fossilfri.

Fonden exkluderar bland annat från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen. Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

 44 företag

I slutet av februari fanns det 44 bolag i portföljen, fördelade på fondens fem teman. Viktningarna inom de olika temana kommer att förändras kontinuerligt för att återspegla summan av de enskilda företag som förvaltaren anser har störst uppsida vid en given tidpunkt.

– Av fondens fem gröna teman är det förnybar energi som väger tyngst, , vilket jag tycker är förnuftigt när momentum och nyhetsflödet är så gynnsamt, säger Harstveit.

Totalt investeras cirka 49 procent av kapitalet i förnybar energi, 25 procent i gröna byggnader och infrastruktur och 12 procent i grön rörlighet. 8 procent investeras i cirkulär ekonomi, medan resterande 5 procent investeras i hållbara ekosystem och jordbruk.

Green Trends pengepodden_700px
F.v.: Ivar Harstveit och Bjørn Erik Sættem, sparekonom hos Nordnet i Norge.

Podcast

I mitten av januari gästade Ivar Nordnets norska podcast #pengepodden. I podcasten berättar Harstveit om sin bakgrund, fondens innehåll och investeringsstrategi och tar även upp EU:s taxonomi. Hör förvaltaren Ivar Harstveit prata om fonden med Bjørn Erik Sættem, sparekonom hos Nordnet i Norge, i Nordnets #pengepodden