Delphi-metoden

Genom Delphi-metoden försöker vi identifiera trender, sektorer och enskilda aktier som har de bästa tillväxtutsikterna utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln.

Vi har en metodisk och dynamisk inställning till de finansiella marknaderna. Denna inställning kombinerar traditionell fundamental analys med trendanalys. Dagligen analyserar och tolkar vi stora mängder information på ett effektivt och systematiskt sätt. Trendanalyser av historiska aktiekurser utförs för att kunna identifiera bolag som uppvisar en positiv pristrend, och som uppfattas positivt av marknaden. Enligt vår uppfattning är vår användning av trender både unik och effektiv.

SE_Indeks fond@2x

Vårt arbetssätt kan beskrivas genom grafen till höger, i vilken identifieringen av trender kombinerat med fundamental analys är det centrala. Trendvärderingar och momentum inom sektorer och för enskilda bolag spelar en viktig roll i processen, men den fundamentala analysen är avgörande när det gäller att bekräfta bolagens verkliga potential.

Vi köper aktier som kan visa en positiv kurstrend – med stöd av en stark fundamental bakgrund. När trenden blir negativ eller bolagets fundamentala bild försämras säljer vi aktien. 

Delphi är inte till för alla


Delphi-fonderna riktar sig till dig som tror på aktiv förvaltning, som anser att det är möjligt att slå marknaden över tid, som klarar av aktiemarknadens svängningar, och som sist men inte minst anser att kombinationen av trender och fundamental analys är rätt väg att gå.