Vår historia

Delphi grundandes under 80-talet i form av ett företag som arbetade med analys, databehandling och information om börsbolag.

Från försäljning av börsdata och rådgivning om enskilda aktier ändrades bolagets inriktning mot förvaltning av aktier och fonder. Delphi Fondsforvaltning startades 1995 genom förvärv av fonderna Trend International och Trend Norge – idag Delphi Nordic och Delphi Norge (inte tilgänglig i Sverige).

Flera fonder har tillkommit sedan dess: Delphi Kombinasjon (inte tilgänglig i Sverige) startades 1997, Delphi Europe 1999 och Delphi Global 2006.

År 2000 köptes Delphi Fondsforvaltning av Storebrand. Formellt sett är därmed Delphi en del av Storebrand-koncernen, vilket innebär fördelar som en långsiktig och stark ägare samt tillgång till effektiva affärs- och administrationssystem.

Delphis förvaltningskoncept har varit oförändrad sedan starten. Att skapa långsiktig meravkastning på andelsägarnas vägnar, kommer alltid att vara vårt främsta mål.