Vidlyftiga löften från Trump

Efter en period då handelskriget mellan USA och Kina trappats upp gav G20-mötet signaler om en vapenvila i handelskriget. Men då tryckte Trump på Twitter-knappen igen.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 1,0 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 0,8 procent mätt i NOK. Oslobörsens svaga utveckling fortsatte med en nedgång på 3,2 procent (OSEBX), tyngd av oljepriset. 

Vapenvila i handelskriget? 


Den mycket omskrivna middagen i Argentina lördagen den 1 december mellan presidenterna Trump och Xi gav positiva signaler och, enligt uppgift, rådde det enighet om att inte höja tullavgifterna på varuhandel mellan de två länderna under de kommande 90 dagarna. Alltså ett slags vapenvila. Aktiemarknaderna svarade med jubel och en kraftig uppgång på måndagen. Optimismen höll i sig fram till att Trump på tisdagen i en tweet slog fast att han är en "Tullmann" och att målet var "ett riktigt avtal med Kina eller inget avtal alls". Det räckte för att få marknaderna att falla igen. Det återstår att se om konkreta förhandlingar kommer att föras under de kommande 90 dagarna. 

Blandat från Fed 


Den amerikanska centralbanken (Fed) har tagit täten för att normalisera penningpolitiken. Sedan 2015 har Fed höjt räntan hela åtta gånger och man har förvarnat om ytterligare räntehöjningar. En alltför snabb räntehöjning har oroat investerarna. De senaste signalerna, där centralbankschef Powell först sade att räntan är "långt ifrån" så kallad neutral nivå för att senare säga att den ligger "strax under", har fått många att tro att räntehöjningstakten kan minska. Svagare tillväxtförväntningar stärker uppfattningen. 

Olja och inflation 


November präglades i övrigt av en ökad oro på både olje- och kreditmarknaderna. Dessutom föll teknikaktier kraftigt, samtidigt som oron kring Brexit och Italien fanns kvar. Även om det fallande oljepriset är negativt för oljeproducenterna bidrar det positivt till hushållens köpkraft och till att dämpa inflationsprognoserna framöver. 

Vägen framåt ... 


Fundamenta i världsekonomin försvagas något, men utvecklingen är fortsatt positiv och företagens resultat förväntas växa även under 2019. Mot denna bakgrund förväntar vi oss att det finns mer att hämta i den ekonomiska konjunkturen, men att man också bör förvänta sig volatilitet. 

"My big focus is China and OPEC and all of these countries that are just absolutely destroying the United States" 
Donald Trump