Världsekonomin fortsätter att växa

De globala indexen steg till nya rekordnivåer i december, men omikron-varianten, inflation och nedtrappning av penningpolitiken dominerade nyheterna.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 4,5 procent mätt i USD och europeiska Stoxx 600 steg med 5,4 procent mätt i EUR. Nordiska VINX steg med 2,5 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 0,7 procent (OSEBX).

Risk för snabbare lönetillväxt

För året som gick ser BNP-tillväxten ut att sluta på knappt 6 procent och vi måste gå tillbaka ända till 1973 för att hitta liknande tillväxtsiffror. Tillväxten stiger efter att världsekonomin försvagats med 3 procent under pandemiåret 2020. För 2022 är tillväxtprognoserna starka, men något svagare än under fjolåret. Ekonomerna räknar med en tillväxt på cirka 4 procent i år. Fortsatt högt kapacitetsutnyttjande kan bidra till snabbare lönetillväxt och är en viktig faktor i den fortsatta inflationsutvecklingen.

Penningpolitiken normaliseras

Ökad lönetillväxt ska vägas mot mer tillfälliga effekter på inflationen. Vi har till exempel sett att råvarupriserna ökar kraftigt från låga nivåer och leveranskedjorna har drabbats av problem med flaskhalsar. Kapacitetsbegränsningarna i ekonomin spelar sannolikt också en roll. För centralbankerna innebär den starka tillväxten att arbetsmarknaden stärks. Samtidigt är deras kanske viktigaste uppgift att hålla inflationen i schack, vilket har skapat förutsättningar för en normalisering av penningpolitiken.

Räntehöjningar väntar?

Den amerikanska centralbanken har meddelat att stödköpen på värdepappersmarknaderna kommer att trappas ned innan mars. Marknadens bedömning är att det finns en sannolikhet på drygt 60 procent att den första räntehöjningen kan komma redan samma månad, vilket är nästa naturliga steg i åtstramningarna. Coronavirusets omikron-variant oroade marknaden när den upptäcktes i november, men viruset ser just nu ut att vara mildare än befarat och lär sannolikt inte flytta fram prognoserna om räntehöjningar.

 Vägen framåt …

Tillväxten i ekonomin väntas vara fortsatt stark under 2022, även om tillväxttakten minskar jämfört med föregående år. Det skapar goda förutsättningar för att företagens resultat ska öka ytterligare och är en faktor som stödjer aktier som tillgångsklass. Den alternativa avkastningen på räntemarknaden är fortsatt låg, trots de åtgärder som vidtagits för en normalisering av penningpolitiken.

Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment.

Betty White