Valrysare och corona

Oktober blev en utmanande månad på aktiemarknaderna, där det mesta handlade om det amerikanska presidentvalet och ett nytt kraftigt utbrott av coronasmittan i såväl Europa som USA.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 2,7 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 5,1 procent mätt i EUR, medan huvudindexet på Oslobörsen föll med 5,2 procent mätt i NOK.

Skifte på presidentposten?

Joe Biden ser ut att vinna det amerikanska valet (texten skrevs den 5 november). Samtidigt verkar det bli fortsatt republikansk majoritet i senaten. Det innebär att dragkampen om ett nytt åtgärdspaket för ekonomin fortsätter, vilket är negativt för finansmarknaderna. Handelspolitiskt kan ett skifte på presidentposten vara positivt vad gäller relationen till Kina. Biden kan också skapa större förutsägbarhet vad gäller internationella institutioner som WTO. Men först måste han ta hem segern.

Oro för smitta och ekonomi

Efter en period då samhället öppnat upp på nytt och smittspridningen delvis varit under kontroll har allt fler länder tvingats återinföra stränga smittskyddsåtgärder. I Europa upplever länder som Frankrike, Spanien och Storbritannien en särskilt stor ökning av smittan. När nya och strikta smittskyddsåtgärder införs påverkas också den ekonomiska tillväxten. Den rekordhöga BNP-tillväxten för tredje kvartalet på 33 procent (på årsbasis) kommer förmodligen inte att upprepa sig av när det fjärde kvartalet ska summeras.

Starkt från Kina

Medan antalet smittade ökar i Europa och delvis i USA är siffrorna låga i många asiatiska länder som Kina, Japan, Sydkorea och Taiwan. Det är positivt. Smittan har inte blossat upp i Kina, där allt började, och BNP-siffrorna för tredje kvartalet visade på fortsatt tillväxt efter den kraftiga uppgången under andra kvartalet. Industriproduktionen är tillbaka på en högre nivå än före covid-19, och även om konsumtionen varit svag utan särskilt stöd är den på väg uppåt igen. Framtidsprognoserna påverkas av valresultatet i USA och hur handelspolitiken utvecklas.

Vägen framåt …

Efter två svaga månader på aktiemarknaderna är nu frågan om vi kan förvänta oss en liten börsuppgång fram till jul. Historiskt har aktiemarknaderna rört sig uppåt efter ett presidentval. Även om det finns ett stort antal osäkerhetsfaktorer, bland annat ett nytt åtgärdspaket i USA, vill man gärna tro att historien upprepar sig.

"Everything in life is luck"
Donald Trump