USA först med att öppna upp igen

Uppdämd efterfrågan och ett återöppnande som ser ut att komma allt närmare får inflationsförväntningarna att stiga.

Under månaden steg S&P 500-indexet med 5,3 procent (USD), europeiska Stoxx 600 steg med 2,4 procent (EUR) och nordiska VINX gick upp med 3,0 procent (NOK). Oslobörsen (OSEBX) kunde samtidigt visa en uppgång på 1,7 procent.

Smittan på väg ned

I Europa dröjer återöppnandet fortfarande, men vi ser ändå tydliga tecken på att smittan minskar. I många europeiska länder, inklusive i Norden, har vaccinationstakten ökat markant. I flera av de här länderna vaccineras snart tre procent av befolkningen varje vecka. Samtidigt ser vi att viruset blossat upp kraftigt i Indien och Japan. USA visar dock vägen för återöppnandet och en hög vaccinationstakt har inneburit att många delstater redan har avvecklat flera restriktioner.

Fulla bankkonton

I USA har de arbetslösa kompenserats genom direkttransfereringar från staten. Genom att restriktionerna dessutom har lett till lägre konsumtion av upplevelser ser vi att sparkvoten har varit hög. När tjänstesektorn nu öppnar up är de här pengarna redo att användas. Därför förväntas en kraftigt ökad efterfrågan framöver.

Övergående inflation?

Den kraftigt uppdämda efterfrågan gör att inflationsförväntningarna stiger, liksom råvarupriserna. Frågan framöver är om dessa effekter kommer att ha en bestående påverkan på inflationen. Centralbankernas huvudhypotes är att det här är övergående, eftersom det krävs en bestående löneökning för att inflationen ska förbli hög. Om det visar sig vara fel kan det innebära att penningpolitiken måste stramas åt tidigare än väntat.

Vägen framåt …

Världsindexet MSCI World satte nytt topprekord i april, mot bakgrund av positiva makrosiffror. Prognoserna för att euroområdet ska öppnas igen i sommar skapar också tillväxtförväntningar. Sammanfattningsvis tyder detta på att ekonomin och företagens aktieresultat blir allt bättre också framöver.

My mother had a saying: 'Kamala, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last.'

Kamala Harris