Uppgång trots nya utbrott

Aktiemarknaderna fortsatte att stiga i juli, trots nya utbrott av smittan på flera platser runt om i världen. Företagens rapportering för andra kvartalet gav samtidigt marknaderna bra stöd.

Under månaden som helhet steg det amerikanska S&P 500-indexet med 5,6 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 0,9 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 3,3 procent mätt i NOK. Oslobörsen steg samtidigt med 3,9 procent (OSEBX).

Nya utbrott av coronasmitta

Samtidigt som olika länder nu försöker sig på en normalisering upplever vi också att många länder måste ta ett steg tillbaka till följd av ökad smittspridning. I USA har detta varit särskilt uppenbart och i vissa delstater ökar antalet smittade oroväckande snabbt. I Europa finns det också tecken på nya utbrott av smittan på enstaka platser, även om utvecklingen verkar vara betydligt mer under kontroll än i USA. Samtidigt har flera europeiska länder fortsatt stängt för utländska resenärer, vilket slår särskilt hårt mot turistekonomierna.

På den positiva sidan ser vi att färre coronasmittade dör eller blir allvarligt sjuka. Det beror förmodligen på att utsatta grupper är mer försiktiga, samtidigt som sjukvården har blivit bättre på att behandla sjukdomen. På vaccinfronten finns det också en del positiva nyheter.

Positiva resultat för företagen

I början av augusti hade ungefär hälften av företagen runt om i världen redovisat siffror för andra kvartalet. I USA har 84 procent av företagen överträffat förväntningarna, vilket är den högsta andelen vi har sett i denna dataserie som löper över tio år. Motsvarande siffra för Europa är 63 procent. Förväntningarna har dock varit mycket låga. Investerarnas reaktioner på positiva överraskningar har också varit dämpade, eftersom många aktier redan har stigit mycket från bottennivån. Rapporterna har ändå gett bra stöd för aktieuppgången under andra kvartalet.

EU:s stödpaket

I juli enades EU-ledarna om ett historiskt stödpaket på 750 miljarder euro. Paketet motsvarar hela sju procent av BNP och kommer att delas ut som en kombination av lån och direkta bidrag till de länder som drabbats hårdast. För att säkra finansieringen har medlemsstaterna för första gången i historien enats om att utfärda gemensamma EU-obligationer. Det är en viktig milstolpe för EU-samarbetet.

Vägen framåt …

Den stora frågan framöver är om smittspridningen kan kontrolleras när olika ekonomier försöker återgå till det normala. Aktiemarknaderna kommer förmodligen att behöva några andningspauser längs vägen. Med få och dåliga alternativ till aktier behöver dessa pauser inte bli särskilt långa.

”Never, never, never give up”
Winston Churchill