Uppgång för Delphi Nordic

I början av 2020 fick Delphi Nordic en ny förvaltare. Efter ett utmanande första kvartal har fonden nu uppvisat meravkastning fem månader i rad. Det kallar vi en stigande trend.

Andreas B. Lorentzen presenterades i början av året som ny förvaltare för Delphi Nordic. Även om han var ny hos Delphi-fonderna hade han omfattande erfarenhet som förvaltare. Från 2008 till 2017 genererade han starka resultat som förvaltare i Storebrands norska aktieteam och därefter skaffade han sig värdefull erfarenhet av svenska aktier hos Holta Invest.

Andreas B. Lorentzen och Halvor Strand Nygård

– Att ta över en befintlig fond är en utmaning, också för personer med gedigen förvaltarerfarenhet. Det tar tid att bygga upp kunskap om olika investeringsområden och portföljkandidater till fonden, något som är ett ”måste” när man ska skapa en ”egen” portfölj. Nu har vi nått en fas där andelsägarna börjar skörda frukterna av de insatser som gjorts, säger Bård Bringedal, investeringschef hos Storebrand Asset Management AS, där Delphi-fonderna ingår.

– Övertagandet av Delphi Nordic var inte alls okomplicerat. Samtidigt som jag lärde mig mer om bolagen i fonden och investeringsmöjligheterna på den nordiska marknaden rådde det stor oro på aktiemarknaderna och trenderna förändrades. Kulmen nåddes i mars, när coronapandemin drabbade marknaderna med full kraft. Jag arbetade trots detta utifrån en tydlig plan för att göra fonden till ”min” under första kvartalet. Sedan mars har vi levererat meravkastning varje månad, vilket naturligtvis ger ökat självförtroendet när vi väljer aktier, säger Andreas B. Lorentzen, huvudförvaltare för Delphi Nordic.

Ökad bredd i förvaltarteamet

I början av juni kom även Halvor Strand Nygård in som ny förvaltare i Delphi-teamet. Nygård har tio års erfarenhet som analytiker hos SEB, där han arbetade mycket med både traditionell energi och förnybar energi. Det är kunskaper som hela Delphi-teamet kan dra nytta av. Samtidigt blir Delphi Nordic hans ansvarsområden i samarbete med huvudförvaltaren Andreas B Lorentzen

– Inom Delphi-fonderna ser vi Norden som vår hemmamarknad. Närheten till bolagen, i kombination med gemensam kultur och förståelse, gör att det är rimligt att djupdyka i detaljerna kring bolaget. Rekryteringen av Halvor gör att vi kan göra fler djupdykningar. Det ger ökat trygghet kring de bolag vi redan äger och inte minst ger det möjlighet att hitta fler spännande portföljkandidater, säger Lorentzen.

– Fonden har nu en rad olika drivkrafter, där cirka 60 procent kan kopplas till megatrenderna hållbarhet, hälsa och teknik. Det är långsiktiga trender som vi tror särskilt starkt på. Andra teman som vi fokuserar på är aktivt ägande och hur bolagens kassaflöde utvecklas. Framöver har vi också för avsikt att vikta upp de portföljbolag vi har störst tilltro till ännu mer, så att vi kan dra större fördel av de bästa trenderna, säger Halvor Strand Nygård.

Delphi Nordic 2020

I det övre diagrammet kan du se utvecklingen under första kvartalet, där Delphi Nordic utvecklades tydligt svagare än jämförelseindex (OBS! mätt i NOK). I det nedre diagrammet ser du utvecklingen under de senaste fem månaderna, då fonden har skapat meravkastning månad för månad (också mätt i NOK).

Hittills i år har fonden ökat med 1,9 procent. Under de senaste fem åren har fonden stigit med 8,0 procent i årlig genomsnittlig avkastning medan jämförelseindexet motsvarande är upp 9,8 procent. Period: 2015-08-31—2020-08-31, avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

Delphi visar styrka totalt sett

Samtidigt som Delphi Nordic visar styrka ser vi också en positiv utveckling för Delphis övriga fonder. Delphi Global, som förvaltas av Tian Tollefsen, har hittills i år stigit med 12,3 procent och fondens meravkastning är hela 15,2 procentenheter. Det placerar Delphi Global i toppskiktet bland de globala fonderna på Oslobörsen. I Morningstars globala universum, som består av drygt 2 000 fonder, hör Delphi Global till de bästa 5 procenten i år. Samtidigt kan Delphi Europe, som förvaltas av Håkon H. Sætre, uppvisa en meravkastning på 7,3 procentenheter under 2020, med en absolut avkastning på minus 5,8 procent. Europeiska aktier har inte upplevt samma uppgång som amerikanska aktier, men vi ser nu flera faktorer som talar till fördel för europeiska aktier, bland annat kopplade till EU:s investeringsvilja för att påskynda den gröna övergången. Alla mätt i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

Under de senaste fem åren har Delphi Global och Delphi Europe stigit med respektive 9,7 och 1,8 procent i årlig genomsnittlig avkastning medan fondernas jämförelseindex motsvarande är upp 10,8 och 4,3 procent. Period: 2015-08-31—2020-08-31, avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

– Med tanke på de åtgärder vi vidtog i början av 2020, då vi ändrade förvaltaransvaret för alla fonder, är den utveckling vi nu upplever extra glädjande. Arbetet med att vidareutveckla Delphi-metoden fortsätter med oförminskad styrka, liksom arbetet med att dela kunskap och investeringsidéer mellan de olika fonderna, avslutar Bringedal.

OBS! Genom Delphis nyhetsbrev kan du följa utvecklingen för Delphis olika fonder. Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet längst ner på första sidan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På delphifonder.se hittar du faktablad och prospekt.