Tyngs av Trump

Oron för ett större handelskrig mellan USA och Kina lade sordin på stämningen på världens börser i mars. Även om retoriken är hård tror vi inte att situationen kommer att spinna helt ur kontroll.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 2,5 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 1,9 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 2,3 procent mätt i NOK. 

50 miljarder, tack 


I mars var handelspolitik och protektionism de stora ämnena. Tidigare har Trump höjt tullavgifterna på solceller och tvättmaskiner, vilket bland annat drabbat Kina. Därefter kom tullar på stål och aluminium. Strax före påsk kom det meddelande som många fruktat, nämligen ökade tullavgifter direkt riktade mot kinesiska varor. En importtull på 25 procent eller mer på utvalda kinesiska varor värd över 50 miljarder dollar. Det är en tydlig upptrappning och en målinriktad åtgärd, men beräknas inte påverka Kinas tillväxt negativt med mer än 0,1 procent till 0,2 procentenheter. 

Elefanten i rummet 


Kina, som svarar för nästan en femtedel av importen till USA, har alltid varit elefanten i rummet när man pratar om handelskrig och storleken på handelsunderskottet. Kinas omedelbara svar på Trumps åtgärder var hot om tullar på upp till 25 procent på en lång rad amerikanska produkter, inklusive bilar, flygplan och kemiska produkter – också värda 50 miljarder dollar. I förlängningen är frågan om de här utspelen är en förhandlingsstart eller bara de första av en rad protektionistiska åtgärder. 

En motåtgärd från Kina kan också vara att sälja av amerikanska statsobligationer, vilket i sig kommer att få de amerikanska statsräntorna att stiga. Paradoxen med Trumponomics är att statsskulden kommer att öka kraftigt framöver, vilket måste finansieras av utlandet. Samtidigt vill Trump minska underskottet i handelsbalansen, något som egentligen innebär att man ska låna mindre från utlandet och betala av skulderna. 

Vägen framåt ... 


Även om retoriken är hård och Trump är impulsiv tror vi inte att utspelen kommer att leda till ett handelskrig. Troligen går man nu in i en längre förhandlingsperiod, där Kina sannolikt måste ge efter för vissa amerikanska krav och obalanser, men där båda länderna kan avsluta konflikten med huvudet högt. Det är också värt att påminna om att de underliggande ekonomierna fortsatt uppvisar styrka, vilket erfarenhetsmässigt bidrar till att stabilisera situationen. 

"Some days you're the kid with the stick, some days you're the pinata" 
Alec Baldwin