Tro, hopp och centralbankerna

Uppgången på aktiemarknaderna fortsatte under oktober, medan de globala industrisiffrorna försvagades ytterligare. Samtidigt laddar centralbankerna med räntesänkningar och nya kvantitativa åtgärder.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,2 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 1,1 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 5,3 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 1,3 procent (OSEBX).

Försvagad industri

De globala makrosiffrorna fortsätter att falla när vi går in i årets sista kvartal. Efter en synkroniserad uppgång är utvecklingen delvis väntad. Framför allt var det väntat att effekterna av Trumps skattesänkningar skulle avta. De globala industrisiffrorna faller mest, med få tecken på en vändning om vi tittar på detaljer som order och lager. Samtidigt är arbetsmarknads- och konsumtionssiffrorna fortsatt bra. Skillnaderna kan inte bestå över tid. Antingen kommer vi att se en vändning inom den globala industrin eller så kommer de övriga siffrorna också att försvagas. Finansmarknaderna anser att en vändning inom industrisektorn är troligast.

Aktiva centralbanker

Den amerikanska centralbanken (Fed) sänkte räntan ytterligare i oktober. Detta inträffade samtidigt som arbetslösheten i USA rapporterades ligga på rekordlåga 3,5 procent – den lägsta nivån sedan 1969. Vid räntemötet signalerade centralbankschefen om en räntepaus och marknadsaktörerna tror nu på ytterligare en räntesänkning före sommaren 2020. I november startar Europeiska centralbanken än en gång sedelpressen och kommer framöver att erbjuda obligationsköp på 20 miljarder euro varje månad, utan något fastställt slutdatum.

Handelsavtal ”fas 1”

Tro och hopp beskriver sannolikt bäst förväntningarna på ett handelsavtal mellan USA och Kina. Efter eskaleringen under sommaren senarelades höjningen av tullsatserna i det som nu kallas ”fas 1” i ett potentiellt avtal. Som vanligt finns det få detaljer och inget konkret att rapportera, men Trump lyfter fram APEC-mötet i november som ett tillfälle för ett eventuellt avtal. Det kan tyckas vara för tidigt, framför allt om man tror på spekulationerna om att Trump kommer att hålla igång tullkriget fram till valkampanjen nästa år.

Vägen framåt ...

Vi befinner oss i en period där aktiemarknaderna påverkas av politiken och stimulanser från centralbankerna i större utsträckning än ”normalt”. Investerarnas preferenser förändras ofta och plötsligt, vilket är utmanande för aktiva förvaltare. Samtidigt framstår alternativen till aktier fortfarande som ganska oattraktiva.

"We need a president with tremendous intelligence, smarts, cunning, strength and stamina"
Donald Trump