Toppnoteringar och Trump

Den starka uppgången på aktiemarknaderna fortsatte under april, med en ny toppnotering för globala aktier i slutet av månaden. Samtidigt varnar nu Trump för högre tullar mot Kina.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 4,1 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 3,9 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 2,9 procent mätt i NOK. Investerarna på Oslobörsen var tvungna att nöja sig med ”bara” 2,1 procent (OSEBX). 

Gröna skott?


Mätt genom MSCI World i lokal valuta är uppgången i år hela 15 procent. Sällan har vi haft en så bra inledning på ett kalenderår. Uppgången måste ses mot bakgrund av korrigeringen och oron på marknaden i december samt den amerikanska centralbankens helomvändning. De globala räntorna har samtidigt stabiliserats något, men ligger fortsatt klart lägre än i oktober och november. I makrobilden är det fortsatt nedjusteringar som gäller. Det finns dock tecken på gröna skott, inte minst inom tjänstesektorn. Regionalt har också vissa makrosiffror i Kina stabiliserats, samtidigt som nedgången inte är lika stor som befarat i USA. Tjänstesektorn har också förbättrats i euroområdet. 

Trump mot 2020 

Vad gäller USA är det kanske mest korrekt att säga att den ekonomiska aktiviteten har fallit mindre än befarat. BNP-siffrorna för första kvartalet visade att tillväxten höll sig över tre procent, trots svagare konsumtion och nedstängning av den offentliga sektorn. Det var väntat att effekterna från skattesänkningarna skulle avta, men makrosiffrorna har ännu inte fallit särskilt mycket. Arbetsmarknaden är fortsatt stark, med en rekordlåg arbetslöshet på 3,6 procent i april. Trump kommer sannolikt att göra allt för att upprätthålla den här bilden fram till valet 2020. Frågan är på vilka områden han kan överraska. Omfattande skattesänkningar är inte möjliga. Betydande infrastrukturinvesteringar förefaller inte heller vara särskilt sannolika. 

En lösning på handelskriget är förmodligen önskvärd för Trump. Under en längre period hände det tydligen inte mycket på den fronten, fram tills att Trump återigen gick ut på Twitter och hotade med höjda tullar i början av maj. Hoten kan ses som förhandlingsutspel, då samtal pågår. 

Vägen framåt ... 

I början av maj dyker det gamla mantrat ”Sell in May and Go Away” upp i medierna. Efter årets kraftiga uppgång kommer en del med stor säkerhet att följa det rådet. Samtidigt är alternativen till aktier fortfarande få och dåliga. För långsiktiga fondsparare spelar det mindre roll om det är maj eller november, om börserna har gått upp eller ner under de senaste fyra månaderna. Det handlar om att vara investerad över tid. 

"The poll that matters is the one that happens on Election Day" 
Heather Wilson