Tio år sedan finanskrisen

Vi lämnar bakom oss en blandad börsmånad, med amerikanska aktier i täten. Den 15 september är det tio år sedan finanskrisen började. USA fortsätter stå i centrum för uppmärksamheten.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,3 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 2,1 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 2,8 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 1,2 procent (OSEBX). 

Tio år har gått, vad händer nu? 


Den 15 september är det exakt tio år sedan Lehman Brothers gick i konkurs. Det markerar på flera sätt början på finanskrisen, även om oron inleddes tidigare och marknaderna nådde sin topp dessförinnan. Finanskrisen ledde till en djup lågkonjunktur för den globala ekonomin med stigande arbetslöshet, vilket gav efterverkningar under flera år. Återhämtningen var också långsam, med lägre ekonomisk tillväxt än vad vi har sett efter tidigare lågkonjunkturer. Det i sig är ett argument för att tillväxten i USA kan komma att fortsätta, även om vi kan konstatera att USA nu befinner sig i den sencykliska konjunkturfasen och snart har genomgått den längsta perioden utan ett ekonomiskt bakslag. 

Löpande makrosiffror visar att aktiviteten utvecklas positivt i USA, med gott stöd från skattesänkningar och en expansiv finanspolitik. Bilden har varit något svagare i euroområdet och Japan, där makrosiffrorna har varit en besvikelse och tillväxtprognoserna skrivits ned. I euroområdet ser vi tecken på stabilisering. Samtidigt stiger inflationen och penningpolitiken håller gradvis på att normaliseras. 

Handelskriget eskalerar 


Att den amerikanska ekonomin är så pass stark gör att Trump kan eskalera handelskriget med Kina utan att de ekonomiska konsekvenserna blir alltför märkbara. Under sommaren har tullar införts på varor motsvarande 50 miljarder dollar på båda sidor. Det har förvarnats om ett nästa steg – en ytterligare höjning av tullarna på importvaror från Kina motsvarande 200 miljarder dollar. Det omfattar idag nästan hälften av all import från Kina, något som Kina inte kan matcha storleksmässigt. Därför spekuleras det kring vilka andra motåtgärder Kina kan vidta och om försvagningen av den kinesiska valutan har varit avsiktlig. 

Följer utvecklingen i tillväxtekonomier 


Samtidigt som industriländerna har tappat visst makromomentum har det gradvis dykt upp tecken på flera småkriser i mindre tillväxtekonomier som Turkiet, Venezuela och Argentina. Även om de är små i ett globalt sammanhang följer vi utvecklingen noga. 

Vägen framåt ... 


Återhämtningen efter finanskrisen har varit långsam, vilket i sig kan vara ett argument för att tillväxten kan komma att fortsätta. Vi anser fortsatt att aktier är det bästa alternativet. 

"I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers" 
Henry Paulson