Svagare tillväxtmomentum

Oron för att det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande inte kommer att kunna betala sina skulder var en av flera faktorer som utlöste ett börsfall i september.

Under månaden som helhet föll amerikanska S&P 500-indexet med hela 4,7 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 3,3 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 5,8 procent mätt i NOK. Här hemma kunde ändå Oslobörsen uppvisa en uppgång på 1,9 procent (OSEBX).

Kina-oro och stigande räntor

Precis som skett tidigare präglade den ökade volatiliteten på börserna september även i år. En av de faktorer som bidrog till att aktiemarknaderna föll var osäkerheten kring den kinesiska fastighetsjätten Evergrande. Många pekar på att de problem som bolaget upplever påminner om Lehman Brothers-konkursen och det innebär att många är oroade över systemrisker. Det skulle kunna få stora negativa konsekvenser för bostadsmarknaden i Kina, som är en viktig drivkraft för tillväxten i den kinesiska ekonomin. Dessutom steg de långa räntorna, eftersom den amerikanska centralbanken (FED) har signalerat att man kommer att trappa ned obligationsköpen.

Tillväxtprognoserna planar ut

En annan faktor som har påverkat marknaderna är att den globala tillväxttakten mattats av. Under de föregående kvartalen har man sett kontinuerliga uppskrivningar av tillväxtprognoserna. Inför fjärde kvartalet ligger nu en stor del av effekterna av återöppnandet bakom oss och vi ser tecken på att tillväxttakten försvagas, vilket innebär motvind för aktiemarknaderna. Det måste dock konstateras att den globala tillväxten fortfarande är hög, även om den inte längre överraskar på uppsidan.

Fortsatt inflationsfokus

Ökade inflationsförväntningar, bland annat till följd av kraftigt stigande energi- och elpriser, fick räntenivån att stiga. För den amerikanska centralbanken är det en utmaning, eftersom de måste balansera hänsyn till inflationen mot svagare tillväxtprognoser. Även om energiprisnivån kan vara tillfällig återstår det att se om en stramare arbetsmarknad kommer att leda till högre lönenivåer och bestående inflation. En eventuell åtstramning av centralbankernas likviditet framstår därmed som en riskfaktor för marknaden.

Vägen framåt …

Trots börsoron under månaden framstår aktier fortfarande som ett bra alternativ. Alternativavkastningen på räntemarknaden är låg och företagens resultat växer fortsatt, vilket stärker aktiemarknaden.

«Buy land, they’re not making it anymore.»
Mark Twain