Storebrandkoncernen exkluderar ryska företag

Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland. Delphi Fonder har inte haft exponering i ryska företag.

jan-erik-saugestad 528x
Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management.

– Ryssland har med sitt agerande otvivelaktigt gjort sig skyldig till brott mot folkrätten och staters rätt till självstyre. Ett agerande som är tydligt fördömt av det internationella samfundet. Vi har gjort en värdering av våra investeringar och menar att det är vårt ansvar som hållbar kapitalförvaltare att agera, säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management och tillägger;

– Vi är djupt oroade över situationen och inte minst det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Den eskalerade situationen kommer att få långtgående implikationer för världssamfundet och världsekonomin lång tid framöver.

Delphi Fonder, som är helägda av Storebrand, följer samma riktlinjer för exkluderingar som Storebrandkoncernen. Delphi-fonderna har inte haft investeringar eller exponering i ryska företag.

Storebrand Gruppen erbjuder Delphi Fonder, Storebrand Fonder, Skagen Fonder och SPP Fonder, och beslutet som träder i kraft omgående, innebär att Storebrand exkluderar 19 bolag till ett värde om cirka 1.430 mrd NOK.

Exkluderingarna grundar sig i brott mot mänskliga rättigheter, införandet av sanktioner från det internationella samfundet samt norska regeringens beslut att Oljefonden ska sälja sig ut ur landet.

Storebrand menar att det finns goda grunder för att exkludera statsobligationer utfästa av den ryska staten mot bakgrund av allvarligt brott mot folkrätten. Storebrand äger sedan tidigare inga ryska statsobligationer.

Storebrand har för avsikt att sälja samtliga innehav så snart som möjligt. Det kan dock finnas restriktioner eller störningar på marknaden som begränsar eller försvårar möjligheten att sälja av. I sådana fall fryses innehaven.


Exklusionerna gäller:

  • Statsobligationer
  • Statskontrollerade företag
  • Företag som direkt eller indirekt bidrar till invasionen
  • Företag som är underlagda sanktioner från EU och FN som en följd av den pågående konflikten
  • Samtliga ryska bolag som är exkluderade av norska Oljefonden