Starkt första kvartal

Mars blev ännu en bra månad på aktiemarknaderna. Det satte också punkt för ett starkt kvartal. Uppgången beror i hög grad på en helomvändning från den amerikanska centralbanken.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 1,9 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,2 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,2 procent mätt i NOK. Oslobörsen föll med 0,25 procent (OSEBX). 

Räntor ned, aktier upp

Sedan årsskiftet har aktiemarknaderna stigit på bred front, samtidigt som statsräntorna fortsatt att falla. Vissa reagerar på att uppgången på aktiemarknaden och räntefallet återspeglar två olika uppfattningar om framtiden. Den bilden har vi dock sett flera gånger under det senaste decenniet, mot bakgrund av att centralbankerna använt sedelpressen. Oron på marknaden i december, som utlöstes av höga statsräntor i november och svagare tillväxt- och inflationsprognoser, har helt klart bidragit till helomvändningen från den amerikanska centralbanken (Fed). När Fed nu tydligt har signalerat om räntepaus och stopp för att minska balansräkningen gör marknaderna en omvärdering i enlighet med det. 

Helomvändning från Fed

Centralbankschefen Jerome Powell ansågs länge vara en räntehök, som ville normalisera penningpolitiken mer än sin föregångare. Den uppfattningen kom på skam för gott efter det senaste räntemötet, där Fed informerade om stopp för QT (minskning av balansräkningen) överraskande tidigt, från september. Nedtrappningen av försäljningen inleds redan i maj, då försäljningstakten för obligationer går från 50 till 35 miljarder dollar i månaden. Även om vi för närvarande befinner oss långt ifrån räntesänkningar och en ny omgång med QE (expansion av balansräkningen) har sannolikheten för detta ökat. 

Euroområdet fortsätter att halta

Det kraftiga räntefallet i USA har också dragit med sig europeiska räntor, där nedgången förstärktes av fortsatt svaga tyska makrosiffror i mars. Ledande ekonomiska indikatorer pekar fortsatt nedåt. Det är särskilt tydligt i Tyskland, som är starkt exportberoende. Makrosentimentet är sannolikt inte lika negativt som de ledande indikatorerna antyder och det är därför inte orimligt att förvänta sig en förbättring framöver. Att arbetsmarknadssiffrorna inte har försämrats nämnvärt bidrar också. 

Vägen framåt ...

Vi lämnar bakom oss ett starkt första kvartal. Många börser har hämtat in stora delar av nedgången före jul och en del är redan på jakt efter nya rekord. Utvecklingen i Asien framstår också som starkare än på länge. Samtidigt kastar vi oss in i rapportsäsongen för första kvartalet, då företagens uppgift är att övertyga investerarna om att uppgången är motiverad. 

"Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality" 
John Tyler