Stark start på 2019

Januari började på bästa möjliga sätt, med en kraftig uppgång på världens aktiemarknader. Borta var oron som präglat marknaderna i december. Till detta bidrog förväntningar på en räntepaus.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 9 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 6,8 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 3 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 4,5 procent (OSEBX). 

Räntepaus på väg 


Oron för en lågkonjunktur i USA minskade gradvis under januari samtidigt som osäkerheten kring nedstängningen av den amerikanska statsapparaten tillfälligt avvärjdes. Dessutom skickade den amerikanska centralbanken signaler om att man bromsar räntehöjningstakten och att banken kommer att se hur den ekonomiska utvecklingen ser ut efter oron på marknaden. De flesta ekonomer tror att en räntepaus kommer att pågå till andra halvåret, medan marknaden tror att centralbanken är klar med höjningarna. Bankens tonläge när det gäller balansräkningen tolkades också som mer flexibelt. Även Europeiska centralbanken skickade liknande signaler. Sammantaget räckte detta mer än väl för att aktiemarknaden skulle stiga kraftigt. 

Makro justeras ned 


Även om lågkonjunkturscenariot värderas ut av finansmarknaderna fortsätter de globala makrosiffrorna i stort att falla. Förväntad BNP-konsensustillväxt för 2019 justeras också ned, då utvecklingen i framför allt USA under de senaste två månaderna bidragit negativt. Trenden förstärks sannolikt av prognoserna om lägre energipriser. Trots de sencykliska löneökningarna på många håll ser det därmed inte ut som att inflationsoron ökar i närtid. 

Tror på lösning i handelskriget 


En annan faktor som också bidragit till ökad riskvilja är handelskrigets utveckling. Även om signalerna från de olika förhandlingsrundorna varit blandade pekar utvecklingen främst i positiv riktning. Rivaliteten mellan stormakterna USA och Kina upphör knappast när förhandlingarna når sin slutpunkt i mars. Däremot finns det en välgrundad förhoppning om att eskaleringen av tullavgifterna mellan länderna upphör. Det kommer att vara till fördel för båda parter. 

Vägen framåt ... 


Volatiliteten på aktiemarknaderna fortsätter. För de investerare som kastade in handduken under oron i december blev januari en dyrköpt påminnelse om att den långsiktiga meravkastningen på aktiemarknaderna bäst uppnås genom att bortse från bullret – och vara just långsiktig. 

"There's no time, place, or purpose of a government shutdown or default" 
Cory Gardner