Stark sommarspurt

Efter den svaga utvecklingen i maj fick aktiemarknaderna en stark avslutning av det första halvåret under juni månad. Än en gång var det röksignaler från centralbankerna som bidrog till uppgången.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 6,9 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 4,3 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 4,6 procent mätt i NOK. Oslobörsen steg med 1,5 procent (OSEBX).

Helomvändning från Fed

För bara några kvartal sedan hade många centralbanker börjat normalisera penningpolitiken, med högre räntor och en minskning av centralbankens saldon. Den amerikanska centralbanken (Fed) visade vägen genom att höja räntan så sent som i december. Tillväxten var god och arbetslösheten rekordlåg. Sedan dess har dock budskapet från Fed förändrats dramatiskt. Först genom att man stoppade minskningen av balansen (QT), för att därefter vid det senaste räntemötet i juni indikera en räntesänkning till hösten. Räntemarknaden prisar nu in hela fyra räntesänkningar de kommande tolv månaderna, mycket baserat på förväntningar om lägre tillväxt i samband med handelskriget. Helomvändningen kan också ses som en seger för Trump gentemot centralbanken.

ECB tar rygg

Den europeiska centralbanken (ECB) kastade sig snabbt på tåget, med Draghi som tydligt indikerade att ECB också kommer att reagera med stimulerande åtgärder om det behövs. Sett mot bakgrund av försvagade tillväxtutsikter i eurozonen under långt mer än ett år, i hög grad relaterat till huvudmotorn Tyskland, verkar detta mer rationellt. Likväl är inte tillväxten totalt sett kritiskt låg, och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Dessutom är räntorna redan på minus 0,4 procent, och de kvantitativa åtgärderna (QE) upphörde nyligen.

Tillbaka till förhandlingsbordet

Handelskriget har fått mycket uppmärksamhet efter att Trump valde att eskalera det i maj. Spänningen var därför stor inför G20-mötet i Japan, som avslutades med en ny vapenvila och nya förhandlingsrundor. Det återstår att se om förhandlingarna kommer i hamn. Trump kan när som helst skicka en tweet som trappar upp konflikten på nytt. Trots detta verkar finansmarknaderna tro på en lösning.

Vägen framåt ...

Vägen från en normalisering av penningpolitiken till det motsatta är uppenbarligen kort. Tron på ökade stimulansåtgärder från centralbankerna, kombinerat med fortsatt vinsttillväxt i företagen, talar till förmån aktier under andra halvåret i år.

”The job of the Central Bank is to worry”
Alice Rivlin