Stark avslutning på 2019

Aktiemarknaderna avslutade fjolåret med en solid uppgång i december. Under 2020 väntas den ekonomiska tillväxten hålla i sig, samtidigt som handelskriget troligen går mot en lösning.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,1 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 0,5 procent mätt i NOK. I Oslo steg börsen med 3,2 procent (OSEBX). Vi har inte bara lagt en stark månad bakom oss, utan också ett starkt kalenderår. 2019 blev det bästa avkastningsåret för utvecklade ekonomier sedan 2013, det näst bästa de senaste 20 åren och det sjätte bästa sedan 1970. En stor del av uppgången kan tillskrivas reverseringen av korrigeringen mot slutet av 2018 men även den amerikanska centralbankens räntesänkning var betydelsefull.

Tillväxten håller i sig

Den globala BNP-tillväxten ser ut att landa någonstans mellan 2,5 och 3 procent för 2019. Detta är något lägre än för 2018. För 2020 är den allmänna bilden återigen att BNP-tillväxten globalt kommer att vara lite svagare än under 2019, drivet av antaganden om lägre tillväxt i industriländerna. I tillväxtekonomier väntas högre tillväxt, speciellt i ekonomier som Indien, Brasilien och Ryssland. Även med lägre tillväxtförväntningar totalt sett håller tillväxten i världsekonomin i sig.

Vändning för industrin

Avmattningen i den globala industrin fick mycket uppmärksamhet under 2019. Rädslan var kopplad till uppsägningar, följt av svagare konsumtion. Detta förverkligades dock inte. Mot slutet av 2019 såg vi tecken på att industrins siffror var på väg att plana ut, om än med blandade signaler speciellt från USA. In i det nya året fortsätter ledande globala indikatorer att dra uppåt, bland annat lager- och ordersiffror, vilket kan indikera en vändning under 2020.

Handelsavtal i sikte

Trots mycket prat om Brexit och andra geopolitiska förhållanden fick handelskriget mellan USA och Kina störst marknadsmässig och ekonomisk betydelse under 2019. Efter mycket sabelskrammel blev stämningen mer positiv mot slutet av året. I december valde till och med USA att avstå från nya höjningar av tullsatserna, samtidigt som man minskade tullarna som höjdes i september. I gengäld ska Kina öka importen av amerikanska varor och tjänster framöver. Datumet för undertecknandet av det så kallade ”fas 1”-avtalet är satt till den 15 januari. Det återstår dock att se om bläcket hinner torka.

Vägen framåt …

2020 har börjat med oro kring Iran och USA. På kort sikt har detta helt klart lett till en höjning av oljepriset. Börsåret kommer förmodligen att bjuda på många överraskningar och svängningar. Avkastningsförväntningarna bör nog också kalibreras efter uppgången 2019. Samtidigt framstår aktier fortfarande som det bästa alternativet.

"Some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster"
Elon Musk