Ryssland invaderar Ukraina

Efter att Putin länge skramlat med vapnen valde Ryssland den 24 februari att invadera grannlandet Ukraina. Förutom de tragiska humanitära konsekvenserna har kriget präglat marknadsbilden.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 3,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 3,2 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 5,9 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 2,3 procent (OSEBX).

Krig i Europa

Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina efter en längre period av hot och förhandlingar. Ryssarna har mött tufft motstånd och hårda strider på väg in i landet. Krigshandlingarna har drabbat civilbefolkningen och omkring 14 miljoner människor har drivits på flykt västerut. Vi ser alltså en humanitär och mänsklig kris utvecklas i Europa, i en omfattning som vi inte har sett i modern tid. Västländerna har tagit tydlig ställning mot kriget och skickar bland annat vapen och annat stöd till Ukraina.

Stänger ute Ryssland

En av de metoder som västvärlden har använt är ekonomiska sanktioner och en av de mest kraftfulla ekonomiska åtgärderna är att stänga ute Ryssland från SWIFT-systemet. Pressen på Ryssland har också kommit från flera europeiska och amerikanska företag som har valt att dra sig tillbaka från landet. Det har drabbat det finansiella systemet i Ryssland hårt och förväntas driva in landet i en kraftig lågkonjunktur. Rubeln har bland annat försvagats med mer än 40 procent mot dollarn och styrräntan har fördubblats från 10 till 20 procent för att motverka valutakollaps. Även om Ryssland har drabbats hårt är landet ändå självförsörjande vad gäller förnödenheter som energi och livsmedel.

Råvarupriserna stiger kraftigt

Om man bara tittar på BNP i Ryssland utgör den två procent av världens BNP. Samtidigt sitter landet på stora energi- och råvaruresurser. Till exempel kommer 40 procent av gasexporten inom EU från Ryssland. Detta har förstärkt osäkerheten på finansmarknaderna och fått energi- och råvarupriser att stiga kraftigt. Inte minst fruktar marknaden att tillförseln av rysk gas kommer att strypas. För den europeiska ekonomin innebär det i så fall lägre tillväxt och högre inflation.

Vägen framåt …

Krig bidrar till ökad osäkerhet på marknaderna, vilket har fått börserna att falla. Samtidigt är det under sådana perioder som aktiemarknaden kan erbjuda goda köpmöjligheter. De långsiktiga resultatprognoserna ser fortsatt gynnsamma ut och den alternativa avkastningen på räntemarknaden framstår som låg.

It's a victory when the weapons fall silent and people speak up.

Volodymyr Zelensky