Ränteuppgång präglade marknaderna

Stigande förväntningar på både inflation och tillväxt ledde till en historiskt kraftig uppgång för de långa räntorna i februari. Det påverkade även aktiemarknaden.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,5 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,8 procent mätt i NOK.


Historisk ränteuppgång

De amerikanska långräntorna har stigit kraftigt sedan de nådde en bottennotering på cirka 0,5 procent i augusti. Under 2021 har ränteuppgången förstärkts och hittills i år har räntan på en 10-årig statsobligation i USA stigit med cirka en halv procentenhet. Uppgången i februari var särskilt kraftig. Stigande inflationsförväntningar till följd av stigande råvarupriser, nya finanspolitiska stimulansåtgärder samt förhoppningar om att ekonomin ska öppnas upp verkar vara drivkrafterna bakom återhämtningen.

Stark sektorrotation

Ränteuppgången har lett till en rotation på marknaden och tillväxtaktier har fallit till förmån för mer värdeorienterade aktier. I synnerhet har aktier kopplade till den ”gamla ekonomin”, som olja, flygbolag och finans, stigit kraftigt den senaste tiden efter att ha underpresterat i flera år. Förutom ränteuppgången drivs denna typ av aktier av ökade tillväxtförväntningar, särskilt kopplade till förväntningar om att ekonomin ska öppnas igen och nya stimulanspaket från den amerikanska regeringen.

Centralbankerna som joker

De långa räntorna är en funktion av priserna på statsobligationer, men i slutändan bestäms räntenivån av centralbankerna. Det finns för närvarande få tecken på att den amerikanska centralbanken (Fed) vill höja styrräntan inom en snar framtid. Fed har också möjlighet att hålla nere de långa räntorna genom att öka köpen av statsobligationer med nytryckta pengar. Om ränteuppgången blir väldigt hög stor kan det få en negativ inverkan på arbetsmarknaden och centralbankerna kommer sannolikt att agera igen.

Vägen framåt ...

Den fortsatta utvecklingen beror på flera faktorer, bland annat vaccineringarna, finanspolitiska åtgärder och penningpolitikens inriktning. I alla händelser verkar det troligt att den ekonomiska återhämtningen efter pandemin kommer att fortsätta. Det ger utsikter för ökad vinsttillväxt hos företagen och mot bakgrund av detta framstår aktier fortsatt som ett bra investeringsalternativ.

Bitcoin is like anything else: it's worth what people are willing to pay for it.
Stanley Druckenmiller