Presidentvalet i fokus

Även om många tongivande börser spurtade kraftfullt i slutet av september slutade månaden på minus för de flesta. Nu riktas all uppmärksamhet mot det amerikanska presidentvalet.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 3,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 1,4 procent mätt i EUR, medan huvudindexet på Oslobörsen föll med 0,4 procent mätt i NOK.

Biden favorit, men ...

Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg. Efter en period med en tydlig ledning för Biden har Trump knappat in. Biden är fortsatt favorit, men samtidigt visar erfarenheterna från de senaste åren att förväntningar och slutresultat inte alltid går hand i hand. Ur ett marknadsperspektiv råder det också osäkerhet kring skattepolitiken, infrastrukturinvesteringarna och handelskriget. När det gäller det senare finns det en oro kring att maktöverlämningen vid ett valnederlag inte sker frivilligt, att det blir valkaos eller att ett nytt stimulanspaket senareläggs, vilket skapar oförutsägbarhet. Dessutom skapar förstås det faktum att Trump själv har smittats av covid-19 osäkerhet i valkampanjens slutskede.

Högre skattetryck för företagen?

Skattetrycket förväntas bli högre för företagen om Biden vinner. Samtidigt är det mer osäkert hur ett maktskifte skattemässigt kommer att påverka hushållen, budgetunderskottet och den ekonomiska tillväxten. Budgetunderskottets storlek är viktigt för att analysera tillväxtimpulserna på både kort och lång sikt. Samtidigt bidrar räddningspaketen i samband med covid-19 till att nyansskillnaderna mellan demokraternas och republikanernas politik minskar. Nyansskillnaderna när det gäller infrastrukturinvesteringar är också små, även om de flesta tror att Biden kommer att satsa mer på det här området. Viktigare ur ett marknadsperspektiv är kanske relationen till Kina och nedtrappningen av handelskriget, där konfrontationerna förväntas bli färre med Biden som president.

Stabil tillväxt i ekonomierna

Efter en kraftig nedgång för den globala BNP-tillväxten under andra kvartalet förväntas tillväxten återhämta sig under tredje kvartalet. Efter tredje kvartalet väntar en betydligt lägre tillväxttakt. Prognoserna förutspår dock fortsatt en tillväxt över trendnivån, vilket bland annat innebär att arbetslösheten fortsätter att minska. I övrigt kommer även tidsplanen för utveckling och utrullning av ett vaccin att påverka prognoserna.

Vägen framåt …

Efter oron på börserna under första delen av september verkar investerarna än en gång ha flyttat foten till gaspedalen. Det amerikanska presidentvalet kan påverka stämningen. Samtidigt ligger räntorna nära nollstrecket eller under, vilket också talar till fördel för aktier.

"The poll that matters is the one that happens on Election Day"
Heather Wilson