På väg att öppna igen

Maj blev en stark månad på världens börser, som i stor utsträckning lyftes av ökad optimism kopplad till att centrala ekonomier öppnades igen. Samtidigt ökar spänningen i USA.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 4,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 3,5 procent mätt i EUR samtidigt som nordiska VINX steg med 3,0 procent mätt i NOK. För Oslobörsen blev uppgången 2,8 procent (OSEBX).

Gradvis återgång

Återöppnandet av ekonomier runt om i världen fortsätter ungefär som planerat. Hittills har vi inte sett några tecken på att smittan blossat upp, vilket många befarade. Försiktighetsprincipen medför dock att normaliseringen blir långsam inom många sektorer. Vilket också kostar pengar. USA ligger fortfarande några veckor efter de flesta länder i Europa. Med en eftersläpning för de traditionella makrosiffrorna tittar allt fler analytiker nu på högfrekvensdata – till exempel mobilitetsdata från Apple och Google. De visar att botten nåddes i april. Klädförsäljning och frisörbesök visar på samma trend.

PEPP-paketet

Ekonomiska räddningspaket har som bekant införts rekordsnabbt och i rekordstor omfattning under coronakrisen. Vissa är mer komplicerade än andra. Det så kallade PEPP-paketet (Pandemic Emergency Purchasing Programme) från Europeiska centralbanken är ett exempel på en komplicerad åtgärd. Vid ECBs möte i juni beslutades att PEPP-kapaciteten ska ökas från 750 till 1 350 miljarder euro. Det var mer än förväntat, samtidigt som programmets tidshorisont förlängdes. PEPP är ett komplement till andra stödpaket från centralbanken.

USA och Kina

Konflikten mellan USA och Kina har blossat upp. Då parterna anklagar varandra befarar allt fler att handelskriget trappas upp igen. Inför presidentvalet kan Trumps jakt på en syndabock göra situationen ännu mer spänd. Samtidigt finns det spänningar internt i USA mot bakgrund av polisvåldet och de efterföljande demonstrationerna, vilket också kan få större politiska och ekonomiska konsekvenser.

Vägen framåt …

Aktiemarknaden är fortsatt optimistisk när det gäller den pågående återhämtningen. Vi ser nu också att de mer cykliska aktierna omfattas av återhämtningen. Till skillnad från i tekniksektorn är det fortfarande långt kvar till tidigare toppnivåer här. Med rekordlåga räntor framstår också aktier som attraktiva för allt fler investerare.

"My big focus is China and OPEC and all of these countries that are just absolutely destroying the United States"
Donald Trump