Oron för en lågkonjunktur minskar

Energisituationen i Europa är bättre än väntat samtidigt som förväntningar om ett återöppnande i Kina har bidragit till optimism och en stark inledning av 2023 på aktiemarknaden.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 6,3 procent mätt i USD, medan europeiska Stoxx 600 steg med 6,8 procent mätt i EUR. Nordiska VINX steg med 5,1 procent, medan Oslobörsen hade en mer måttlig uppgång på 0,5 procent. 

Överdriven pessimism

Makrodata i euroområdet har överraskat positivt, särskilt med tanke på pessimismen under hösten, som i efterhand har visat sig vara överdriven. Den främsta orsaken är att energisituationen är bättre än väntat och gaspriserna lägre. Samtidigt har återöppnandet i Kina påbörjats betydligt tidigare än väntat. Dessa två faktorer har därför medfört att de globala tillväxtprognoserna reviderats för första gången sedan 2021. Justeringarna är visserligen små och vilka följder de får är fortfarande osäkert. Ur ett globalt perspektiv har dock förväntningarna på att vi kommer att gå in i en lågkonjunktur under 2023 flyttats fram. 

En «Guldlock-situation»

Ögonblicksbilden med bättre tillväxt och fallande inflation skapar en «Guldlock-situation» där ekonomin varken är för varm eller för kall. Det minskar oron för fortsatta penningpolitiska åtstramningar, samtidigt som risken för vinstras minskar. Samtidigt är det oklart om den aviserade lågkonjunkturen kan avblåsas helt eller bara har flyttats fram ett par kvartal eller ännu längre. Med undantag för Kina befinner sig stora delar av världen i den sencykliska perioden. Det avspeglas bland annat i den rekordlåga arbetslösheten. Om en lågkonjunktur och en hård inbromsning uppstår, då arbetslösheten stiger mer än två procentenheter, är det sannolikt att aktiemarknaden faller till en bottennivå som blir lägre än vad vi sett under de senaste två åren. 

Stram arbetsmarknad

Ett argument som pekar på en «mjuk inbromsning» är den starka arbetsmarknaden. Flera arbetsgivare har upplevt att det kan bli mycket dyrt att säga upp personal för att senare nyanställa. Därför är de mer återhållsamma än normalt med uppsägningar. Detta är en faktor som tyder på en måttlig uppgång på arbetsmarknaden och en fallande lönetillväxt som är viktig för att pressa ned inflationen. Samtidigt är det ovanligt ur ett historiskt perspektiv att ökningen inte blir större när arbetslösheten först börjar stiga. 

Vägen framåt

Förbättrade tillväxtprognoser, framför allt drivet av Europa och Kina, har bidragit till att lyfta aktiemarknaderna i januari. I kombination med en fallande inflation kan det göra att centralbankerna intar en vänta-och-se-attityd som gör att räntorna håller sig på en stabil nivå. Fortsatt framstår aktier som ett bra investeringsalternativ för långsiktigt sparande.