Oro för nya nedstängningar

November bjöd på volatilitet, då framför allt den nya coronavarianten omikron skrämde finansmarknaderna. Normaliseringen av penningpolitiken var fortfarande i fokus.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 0,7 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 2,5 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,9 procent mätt i NOK. Här hemma föll Oslobörsen med 1,0 procent (OSEBX).

Kinaoro och stigande räntor

Den nya omikron-varianten skapade oro för ökad smitta och gjorde att marknaderna föll. Just nu har vi sett nya åtgärder i exempelvis Österrike och Nederländerna, men det är för tidigt att säga i vilken utsträckning nya nedstängningar kommer att införas. För marknaden är det viktigt hur omfattande eventuella åtgärder blir, liksom effekten på ekonomin och eventuella motåtgärder för att stimulera ekonomin.

Slutar använda «Transitory»

Just nu kommunicerar den amerikanska centralbanken (Fed) att man vill påskynda nedtrappningen av stödköpen på värdepappersmarknaderna. Det motiveras med att inflationen inte verkar falla tillbaka lika snabbt som förväntat och centralbankschefen Jerome Powell antydde att man kommer att sluta använda termen «transitory». Han tänker sig att nedtrappningen ökar från 15 till 20 miljarder dollar per månad, vilket skulle innebära att stödinköpen kommer att ha avslutats inom sex månader. 

Stark arbetsmarknad

Förutom inflationen utgår centralbanken från målet om full sysselsättning. Arbetslösheten i USA ligger nu på cirka 4,2 procent och den beräknas sjunka till 3,5 procent nästa år. Det blir i så fall en lägre nivå än före pandemin. En stark arbetsmarknad skulle innebära snabbare lönetillväxt. Det är en faktor som eventuellt kommer att leda till mer övergående effekter på inflationen, till exempel en uppgång för råvarupriserna från låga nivåer.

Vägen framåt …

En fortsatt stark ekonomi innebär positiva resultat för företagen och därmed medvind för aktier som tillgångsklass. Trots en mer normaliserad penningpolitik framstår den alternativa avkastningen som fortsatt låg på räntemarknaden.


From a commercial point of view, if Christmas did not exist it would be necessary to invent it.


Katherine Whitehorn