Nya rekord på aktiemarknaderna

Augusti blev ännu en stark månad på aktiemarknaderna, med flera nya all-time-highs. För det breda S&P 500-indexet i USA måste vi gå ända tillbaka till 1986 för att hitta en lika stark månad.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 7,2 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 3,1 procent mätt i EUR och samtidigt steg Oslobörsen med 4,0 procent mätt i NOK (OSEBX).

All-time-highs

De globala aktiemarknaderna med USA i täten nådde i augusti en ny all-time-high och har därmed hämtat in hela fallet, som berodde på COVID-19, på fem månader. S&P 500 hade en särskilt stark månad. För hela 2020 ligger tekniksektorn fortfarande i framkant, eftersom COVID-19 har förändrat konsumenternas beteende. Energi och finans släpar efter då sektorerna påverkas negativt av reserestriktioner, konkurser och låga räntor. Kreditspreadarna har nästan hämtat in hela tappet sedan i mars, medan statsräntorna är fortsatt låga, även om det har skett en uppgång sedan juli.

Stöds av makro

Uppgången stöds också av makrosiffrorna och jämfört med analytikernas förväntningar har makrosiffrorna aldrig överraskat lika mycket på uppsidan som nu. Observera att detta sker efter en period med låga förväntningar. Samtidigt ser vi att PMI-siffrorna och industribarometrarna också har hämtat in hela fallet och följt ett så kallat ”V”-förlopp. Dessutom har arbetslösheten minskat snabbt, även om nivån fortfarande är högre än före COVID-19. Vad gäller BNP-tillväxten förväntas också ett kraftigt hopp under tredje kvartalet – efter en historisk nedgång under andra kvartalet.

Fed anpassar kartan

Den amerikanska centralbanken (Fed) offentliggjorde flera förändringar i augusti. Viktigast var att inflationsmålet ändrades till ett genomsnittsmål. Det innebär att Fed ska titta på inflationen under en längre tid och potentiellt låta den överskrida målet under vissa perioder. Under det senaste decenniet har inflationen under långa perioder legat under målet. Produktionsgapet kommer också att spela en mindre central roll och låg arbetslöshet innebär inte nödvändigtvis högre räntor, om inflationen också förblir låg. Sammanfattningsvis får Fed större spelrum och på många sätt anpassar de också kartan efter terrängen.

Vägen framåt …

Aktiemarknaderna hade en stark utveckling under augusti. Med utgångspunkt från devisen ”The trend is your friend” och i avsaknad av andra bra investeringsalternativ förblir sannolikt aktier det främsta valet för investerarna. Samtidigt har vi tagit steget in i september, då aktiemarknaderna tenderar att ta en liten andningspaus. Med en kraftig ökning av aktiekurserna de senaste månaderna är vi inte förvånade om detta sker även i år.

"I think any statement about stock prices is always suspect unless it's made by Warren Buffett"
Bill Gates