Ny stark börsmånad

Aktiemarknaderna tuffade på under februari, på samma optimistiska spår som i januari. Samtidigt uppvisar de globala makrosiffrorna fortsatt en försvagning.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,2 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 4,2 procent mätt i EUR och det gjorde även nordiska VINX mätt i NOK. I Oslo steg börsen med 3,6 procent (OSEBX). 

Försvagat makro


Tillväxtprognoserna mätt som konsensus för G7-länderna har justerats ned för tredje månaden i rad. Samtidigt visar både konsumentsiffror i USA och industribarometrarna i USA och euroområdet på nedgång. En försvagad tillväxtbild utan tecken på stabilisering bör ge anledning till oro. Att investerarna ändå får aktiemarknaderna att stiga förklaras bland annat med att oron för en lågkonjunktur i USA har minskat, en räntepaus har värderats in samtidigt som handelskriget ser ut att gå mot en lösning. Dessutom har vissa aktivitetssiffror i Kina varit bättre än väntat i kombination med ökad tro på att ekonomin kommer att stärkas av de stimulansåtgärder som vidtagits. 

Ser lösning på handelskriget

Stormakterna USA och Kina lyckades inte enas om ett handelsavtal före den tidsfrist de själva ställt upp den 1 mars. Men ändå är en lösning i handelskriget mellan USA och Kina att vänta. Kina ska ha lovat att köpa mer varor från USA för att minska handelsunderskottet. Detta kommer förmodligen att betalas av andra importländer som Kina handlar med. Vissa signaler pekar också på att de tullavgifter som införts delvis eller helt tas bort. En slutlig lösning kommer att vara positiv för aktiemarknaderna, även om rivaliteten mellan stormakterna och teknikkriget sannolikt fortsätter. 

Väntar på Brexit

Brexit fortsätter att dominera nyheterna. Det finns två intressanta utvecklingslinjer som har dykt upp på sistone. För det första verkar det som att tidsfristen för Brexit kommer att flyttas fram, till stor del på grund av bristen på politisk förmåga att skapa enighet kring det befintliga avtalet. För det andra börjar allt fler nu att tala om en ny omröstning om Brexit. Även Labourledaren Corbyn öppnade nyligen för detta. Därmed ökar sannolikheten för att Brexit avvecklas. Detta kommer utan tvekan att vara positivt för Storbritannien och förmodligen även för övriga EU. Ändå är Brexit fortsatt den mest sannolika utvecklingen. 

Vägen framåt ... 

Sällan har det kommit en så snabb och kraftfull rekyl uppåt efter ett omfattande marknadsfall som under årets två första månader. Vägen framåt blir knappast lika rak, men optimisterna ser än så länge ut att vara i klar majoritet. 

"I'm an optimist, but an optimist who carries a raincoat" 
Harold Wilson