Mot en normalisering av penningpolitiken?

I augusti fokuserade marknaden på signaler från den årliga konferensen i Jackson Hole, varifrån det förväntades komma en antydan om att den amerikanska centralbankens stödköp kommer att trappas ned.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,0 procent mätt i USD och europeiska Stoxx 600 steg med 2,2 procent mätt i EUR. Nordiska VINX föll marginellt med 0,4 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 0,7 procent (OSEBX).

Normalisering av penningpolitiken

Som en följd av en önskan att stötta ekonomin under coronakrisen har det förts en ovanligt expansiv penningpolitik i hela världen, inte minst i USA. Den amerikanska centralbanken (Fed) har köpt obligationer för 120 miljarder dollar varje månad. Den ökade likviditeten har också hittat vägen in till andra risktillgångar som fastigheter och aktier. Med en stark återhämtning för ekonomin förväntas centralbanken nu normalisera penningpolitiken. Under Feds årliga ekonomiska konferens i Jackson Hole bekräftade också centralbankschefen Powell att banken kommer att ha som mål att påbörja nedtrappningen under året.

Följer arbetsmarknaden

Bland de faktorer som Fed övervakar i sina bedömningar om man ska trappa ned hör arbetsmarknaden till de viktigaste. I debatten om huruvida inflationen är övergående eller ej är löneökningarna en joker. Om arbetsmarknaden stramas åt riskerar man stigande inflationsförväntningar, vilket pekar mot en snabbare nedtrappning. Ändå var den arbetsmarknadsrapport som kom efter Jackson Hole svag och deltavarianten av viruset utgör fortsatt en risk. Det skulle i så fall innebära en långsammare nedtrappning av värdepappersköpen (”tapering”).

Hårfin balans

Den allmänna förväntan är en nedtrappning där stödköpen minskas med cirka 15 miljarder per månad. Det innebär att det i första hand är tillväxttakten i centralbankens balansräkning som minskas och inte nivån. Under tiden måste centralbanken balansera mellan flera olika hänsyn. Under de senaste 18 månaderna har det tryckts mer pengar än det gjordes under de tre första programmen med kvantitativa lättnader. Fortsatta stödköp kan bidra till att finansiella obalanser byggs upp eller öka risken för inflation. Samtidigt vill Powell skydda arbetsmarknaden och måste också ta hänsyn till att en alltför snabb nedtrappning skulle kunna skrämma finansmarknaden.

Vägen framåt …

Fortsatt starka företagsresultat och en återhämtning av ekonomin i kombination med en förväntad låg avkastning i andra tillgångar gör att aktier fortsatt framstår som ett bra investeringsalternativ.

«When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.»
John Lennon