Lurar inflationen runt hörnet?

Demokraternas nyvunna majoritet stal rubrikerna i januari, vilket gav president Joe Biden ökat manöverutrymme. Prognoserna om en allt mer expansiv finanspolitik leder till inflationsförväntningar.

Under månaden föll det amerikanska S&P 500-indexet med 1,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 0,7 procent mätt i EUR, samtidigt som nordiska VINX var oförändrat mätt i NOK. Här hemma föll Oslobörsen med 0,7 procent (OSEBX).


Majoritet för demokraterna

En av de nyheter som fick störst uppmärksamhet i januari handlade om resultatet av omvalet i den amerikanska delstaten Georgia. Med två av två mandat säkrade demokraterna en majoritet i senaten, vilket väntas få större ekonomiska konsekvenser. Biden-administrationen förväntas föra en allt mer expansiv finanspolitik. Ökade investeringar kan vara positiva för marknaden, men kan också göra att inflationsprognoserna skrivs upp.


Stöd från myndigheterna

På kort sikt har inflationsförväntningarna ökat, till stor del på grund av stigande råvarupriser. I kombination med den expansiva finanspolitiken har det fått en del att börja undra om penningpolitiken behöver stramas åt. Den amerikanska centralbanken har dock nyligen lagt till ett så kallat genomsnittligt inflationsmål och kan vara benägna att låta inflationen utvecklas normalt under en period. Det verkar därför troligt att centralbankerna kommer att fokusera på hög arbetslöshet och låg lönetillväxt och fortsätta att stödja ekonomin med sin expansiva politik också framöver.


Försenad vaccinering

I slutet av månaden ökade volatiliteten på marknaden, vilket tycktes bero på att hedgefonder tvingades sälja positioner för att täcka in förluster från blankningstransaktioner. Samtidigt ser man att vaccinutrullningen ställs inför utmaningar med uppblossande smitta, mutationer och komplicerad logistik. Det finns också stora regionala skillnader i vaccineringen: medan det går trögt i euroområdet har USA, Israel och Storbritannien kommit längst. Sammanfattningsvis verkar ändå prognosen för återhämtningen fortsatt kvarstå.


Vägen framåt …

Fortsatt ekonomisk återhämtning, i kombination med stimulansåtgärder från myndigheterna talar till fördel för aktier. Mot bakgrund av den ökade intäktsökningen i företagen verkar aktier vara ett bra investeringsalternativ.

You're looking at a middle-class guy. I am who I am.
Joe Biden