Lägre tillväxt

December gav en svag avslutning på börsåret. Med förväntningar om mindre stimulans från centralbankerna och lägre tillväxt under 2019 är det lätt att glömma de faktorer som kan skapa ytterligare uppgång.

Under månaden som helhet föll amerikanska S&P 500-indexet med hela 9,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 5,8 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 2,5 procent mätt i NOK. I Norge fortsatte Oslobörsens svaga trend med en nedgång på 7,2 procent (OSEBX). 

Lägre tillväxt, men inte lågkonjunktur 


Efter ett händelserikt 2018 förväntas den globala BNP-tillväxten att landa strax över tre procent. BNP-tillväxten i industriländerna beräknas hamna på lite över två procent, medan tillväxten i tillväxtekonomierna förväntas bli nära fem procent. Under 2018 lyftes USA av de kraftfulla skattesänkningarna, samtidigt som Europa, Japan och många tillväxtekonomier visade tecken på minskad tillväxttakt. I början av 2019 förväntas USA följa samma väg och vi får då en synkroniserad global tillväxtavmattning. En avmattning är något annat än en lågkonjunktur, som oftast åtföljs av stigande arbetslöshet. Vid en tillväxtavmattning sjunker tillväxttakten till en mer “normal” nivå. Det behöver inte vara fel. Utmaningen i denna fas är att balansera penningpolitiken så att stimulansåtgärderna inte blir för stora eller för små. 

Ett slags räntepaus 


I december höjde den amerikanska centralbanken (Fed) räntan för nionde gången sedan 2015. Som väntat justerade Fed ned räntebanan något, från de tre räntehöjningar som tidigare aviserats till två räntehöjningar under 2019. Jämfört med takten under 2018, med fyra höjningar, betraktas det här som ett slags räntepaus. Samtidigt förväntas Fed att fortsätta minska sin balansräkning i en takt av 50 miljarder dollar i månaden under 2019. I kombination med att Europeiska centralbanken slutar använda sedelpressen vid årsskiftet läggs nu större ansvar på marknaderna att skapa fortsatt tillväxt. 

Vägen framåt ... 


Under perioder med oro, som den vi upplevde under fjärde kvartalet 2018, är det lätt att glömma bort de pådrivande faktorer som kan skapa fortsatt uppgång. Att makrosiffrorna i euroområdet stabiliseras kan vara en sådan pådrivande faktor. En annan faktor kan vara att de kinesiska myndigheternas stimulanspolitik märks i tillväxtsiffrorna. Ett handelsavtal mellan Kina och USA kommer också att vara positivt. Även ökade investeringar i infrastruktur i USA är positivt. Fallet för olje- och energipriserna förbättrar köpkraften för många, samtidigt som inflationsprognoserna skrivs ned. Det sistnämnda ger centralbankerna mer tid för att normalisera penningpolitiken. Det blir spännande att se hur många av de här faktorerna som får betydelse under 2019 och i vilken utsträckning. 

"It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit" 
Harry S Truman