Korrigering på marknaderna

Efter att de globala aktiemarknaderna nått nya historiska toppnivåer vid månadsskiftet september/oktober återgick stämningen till negativt territorium under oktober.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 6,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 5,5 procent mätt i EUR, nordiska VINX föll med 6,7 procent mätt i NOK och Oslobörsen föll med 5,2 procent mätt i NOK (OSEBX). 

Tyngd av räntehöjning 


På ett sätt som påminner om korrigeringen i januari och februari fick den kraftiga räntehöjningen till en början skulden för att ha utlöst nedgången. En stramare penningpolitik globalt, inte minst i USA, har fått räntorna att stiga ytterligare. I kombination med en mer blandad global makrobild och fortsatt oro för handelskrig har finansmarknaderna blivit mer sårbara. Marknaderna har också blivit mer medvetna om att tillväxttakten i USA sannolikt kommer att påverkas när effekterna av de kraftfulla skattesänkningarna ebbar ut. Samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna i USA fortsatt gynnsamma och företagen kan efter rapporterna för tredje kvartalet fortsätta med återköpen av egna aktier, något som varit en viktig källa till likviditet på aktiemarknaderna. 

Ögonen på USA 


En återkommande orosfaktor är om den amerikanska centralbanken höjer räntan för mycket så att den ekonomiska tillväxten hämmas. Även om centralbankschefen Powell har den makten kommer Fed knappast att gå så långt och få ekonomin att spåra ur. Det är dock en hårfin balansgång. 

Handelskriget mellan USA och Kina har också betraktats som en källa till försvagade tillväxtprognoser. Många förväntar sig att G20-mötet senare i november kommer att bli den arena där nästa steg tas. Efter Trumps tweet i början av november om att samtalen mellan honom och Kinas ledare XI Jinping gett goda framsteg kan förbättringar vara på gång. Vissa menar att det här är en del i spelet inför det förestående mellanårsvalet i USA. Om republikanerna förlorar representanthuset kan Trumps ekonomiska stimulansåtgärder via skatten trappas ned. 

När det gäller Europa väntar vi på att EU-kommissionen ska godkänna Italiens budget. Kommissionen kräver att Italien ska budgetera för större återbetalningar av statsskulden än som föreslagits. Den italienska regeringen anser å sin sida att den föreslagna budgeten är avgörande för att få den ekonomiska tillväxten i landet att öka. 

Vägen framåt ... 


Börsoron under oktober var ännu en påminnelse om att man måste klara av fluktuationer när man investerar i aktier och fonder. Vi på Delphi-fonderna anser att det finns mer att hämta i den ekonomiska cykeln. Det bör också påverka aktiemarknaden positivt. 

"Controlling President Trump seems incredibly difficult" 
James G. Stavridis