Har vi passerat inflationstoppen?

Prognosen pekar på en «mjuklandning» under 2023, samtidigt som inflationen förväntas passera toppnivån. Centralbankerna har därför signalerat att räntorna höjs i en långsammare takt framöver.

Det amerikanska S&P 500-indexet steg med 5,6 procent mätt i USD i november och europeiska Stoxx 600 steg med hela 6,9 procent mätt i EUR. Nordiska VINX steg med 6,4 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 3,9 procent.
Prognosen pekar på en global lågkonjunktur under 2023. Det innebär en ekonomisk inbromsning med betydligt högre arbetslöshet – idag ligger den på rekordlåga nivåer. Vi skiljer på en «mjuk» och en «hård» landning. I det första fallet får vi en något högre arbetslöshet, som planar ut och ligger kvar på en låg nivå. Det senare fallet innebär dock en kraftigt ökad arbetslöshet. Förväntningarna verkar luta mer mot en «mjuklandning», trots att det historiskt är mycket sällsynt och svårt att uppnå. 

Mindre hökaktiga centralbanker

I takt med att prognoserna för den ekonomiska tillväxten har skruvats ned har det kommit tydliga signaler från den amerikanska centralbanken (FED) om att styrräntan kommer att höjas i långsammare takt. Det hänger också samman med att FED har genomfört fyra trippelhöjningar i rad under sommaren. Uttalandena om att vi går mot höjningar i en långsammare takt var också en tydlig drivkraft bakom börsuppgången. En annan faktor som bidrar till att centralbankerna kan kosta på sig en något mjukare retorik är tecknen på att vi passerat inflationstoppen. 

Inflationstopp

Den preliminära toppnoteringen för den årliga totalinflationen i USA var 9,1 i juni. För oktober har den sjunkit till 7,7 procent och kärninflationen har minskat under den senaste månaden. En vändning för pandemirelaterade effekter som fraktkostnader och problem i leveranskedjan ger stöd för att inflationen kan minska ytterligare. Även det energiprisfall vi sett ger stöd för minskad inflation. Trots detta är det inte självklart att vi återgår till målet om två procents inflation. För att kunna uppnå det måste centralbankerna sannolikt bromsa ekonomin så mycket att vi får en svagare arbetsmarknad där också löneökningarna minskar. 

Vägen framåt

Mindre hökaktiga centralbanker och tydligare tecken på att räntetoppen ligger närmare har helt klart varit en positiv drivkraft för aktiemarknaderna på sistone. Samtidigt är den ekonomiska situationen, och hur den kommer att påverka de framtida vinstprognoserna, fortsatt osäker. Med tanke på att aktier har inflationsskyddande egenskaper och prognoserna om en räntetopp ser det fortsatt ut att vara ett bra investeringsalternativ för långsiktigt sparande.