Inflationsoron avtar

Starka makrosiffror och minskad inflationsoro fick marknaderna att stiga i juni. Även de långa amerikanska räntorna föll, men den fortsatta utvecklingen beror på om inflationen biter sig fast eller inte.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 2,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 1,5 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 2,5 procent mätt i NOK. För Oslobörsen blev uppgången 1,3 procent (OSEBX).

De långa räntorna föll

Trots starka inflationssiffror har både de långa amerikanska räntorna fallit och inflationsförväntningarna minskat. Det står i skarp kontrast till utvecklingen under första kvartalet, då inflationsoro och stigande räntor präglade stämningen. Den fortsatta utvecklingen hänger samman med diskussionen om huruvida inflationsuppgången är tillfällig eller inte. Baseffekter, som råvarupriser och flaskhalsar i samband med återöppnandet, talar för att uppgången är tillfällig. Samtidigt är de framtida löneökningarna fortfarande en osäkerhetsfaktor som kan leda till en mer bestående inflation, vilket vi sannolikt får veta mer om under andra halvåret.

Nedtrappning väntas

Den amerikanska centralbanken (Fed) hör till dem som fortfarande anser att den ökade inflationen är tillfällig. Ändå förutspår man nu att räntorna kommer att normaliseras under 2023, en framflyttning av tidigare prognoser. Det beror främst på uppjusterade inflations- och tillväxtprognoser. Idag handlar institutionen med amerikanska statspapper för 120 miljarder dollar per månad. Planen är att denna handel gradvis ska trappas ned och Fed förväntas meddela detta under hösten.

Återöppnandet hotat?

Vaccinutrullningen fortsätter i allt snabbare takt i stora delar av världen. Ändå har spridningen av virusets nya deltavariant ökat. Länder med stor deltasmitta är bland annat Storbritannien, Portugal och Ryssland. Trots att smittan ökar verkar vaccinerna i stor utsträckning skydda mot allvarliga fall och inläggning på sjukhus. Därför är det just nu inte så troligt att nya nedstängningar införs eller att återöppnandet är hotat.

Vägen framåt …

Trots lägre inflationsförväntningar är den globala ekonomiska återhämtningen fortsatt stark och ger stöd för att företagens resultat stärks. Andra faktorer som statliga stimulansåtgärder och ökad vaccineringsgrad ger också stöd för en fortsatt stark ekonomisk tillväxt och mot bakgrund av detta ser aktier fortfarande ut som ett bra investeringsalternativ.

«Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it.»
Josh Billings