Historisk börsmånad

Vi lämnar en månad bakom oss med historiska svängningar på världens börser – både neråt och uppåt. Coronautbrottet och de effekter som följer av olika åtgärder överskuggar allt annat.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 12,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 14,4 procent mätt i EUR. På Oslobörsen blev nedgången 14,8 procent (OSEBX). Som mest föll börserna 25–30 procent från toppnoteringen. Samtidigt upplevde flera börser dagliga fluktuationer ända upp mot tio procent.

Recession på gång

Under mars spreds coronaviruset snabbt. Reseförbud, karantän och ”nedstängningar” i land efter land innebar ett ekonomiskt tvärstopp. Samtidigt steg antalet permitterade och arbetslösa kraftigt. Under månaden rörde sig epicentrum gradvis från Italien och Sydkorea, till Spanien och USA. När det gäller Kina såg vi tecken på att den värsta smittspridningen kan vara över och samtidigt fick vi signaler om att den ekonomiska aktiviteten börjar öka. I euroområdet och USA ligger de största ekonomiska effekterna framför oss. Många analytiker förväntar sig en nedgång med 20–30 procent för den kvartalsvisa BNP-tillväxten på årsbasis under andra kvartalet. Samtidigt förväntas en återhämtning under tredje kvartalet och då i nästan samma storleksordning.

Åtgärdspaket på löpande band

Centralbankerna sänkte räntorna ytterligare i mars, samtidigt som olika åtgärdspaket infördes på löpande band. Den amerikanska centralbanken (Fed) gick än en gång i täten, med varningar om massiva återköp av stats- och bolåneobligationer. Fed meddelade också att man för första gången köper företagsobligationer samt erbjuder andra centralbanker dollarlikviditet. De två sistnämnda åtgärderna var viktiga för likviditetskrisen på många ränte- och kreditmarknader.

Finanspolitik på rekordtid

Politikerna agerade också snabbt i mars, genom att på rekordtid komma överens om stödpaket – mycket snabbare än under finanskrisen 2008. I USA är stödpaketet på hela 2 000 miljarder dollar, vilket motsvarar tio procent av BNP. Det kan jämföras med att stödpaketet under finanskrisen var på 800 miljarder dollar.

Vägen framåt …

Även om marknaderna lugnade sig avsevärt mot slutet av månaden kan vi nog vänta oss fluktuationer under en längre tid framöver. För långsiktiga fondsparare handlar det fortfarande om att behålla lugnet och tänka långsiktigt. Vi vet också av erfarenhet att det lönar sig att köpa lite fler fondandelar under sådana perioder.

"Nothing in life and nothing that we do is risk-free"
Ken Salazar