Handelskriget trappas upp

Efter en kraftig uppgång på de globala aktiemarknaderna sedan korrektionen i december spred sig oron bland investerarna i maj. Än en gång var det Trumps ihärdiga twittrande som utlöste oron.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 6,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 4,8 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 5,4 procent mätt i NOK. I Oslo drabbades investerarna av en nedgång på 3,3 procent (OSEBX).

Twitter-kungen

En överraskande tweet om höjda tullar på import från Kina, som alltså signalerade att förhandlingarna brutit samman, inledde nedgången i maj. Tweeten följdes sedan upp med hot om höjda tullar på alla varor från Mexiko från den 10 juni, om myndigheterna inte stoppar den olagliga invandringen till USA. Mexiko är USAs tredje största handelspartner efter Kina och Kanada. Kombinationen av eskalerande handelskrig, försämrade tillväxtprognoser och makrosiffror som inte har stabiliserats tillräckligt.

USA och Kina

Som vanligt slåss USA på flera fronter. Relationen mellan USA och Mexiko är viktig. Samtidigt är handelskriget mellan USA och Kina ännu viktigare för de globala tillväxtprognoserna. De ekonomer som har försökt att räkna på effekterna av ett sämsta utfall har ofta kommit fram till en negativ BNP-effekt kring 1 procentenhet för Kina och upp till 0,5 procentenheter för USA. I en situation där makroutvecklingen fortsatt är svag är det här inte något önskescenario. Det eskalerande handelskriget har skärpt retoriken, i synnerhet från Kina, där symboliska uttryck som ”den långa marschen” börjat användas för att varna för att man måste klara en kortsiktig smärta om man vill nå långsiktiga mål. Det faktum att USA har dragit in Huawei i handelskriget har inte förbättrat situationen.

Handel eller teknik?

Man har länge försökt separera handelskriget och det lika aktuella teknikkriget. Med den senaste månadens utveckling, där USA svartlistade Huawei som en direkt följd av sammanbrottet i förhandlingarna, smälter de två krigen ihop. Att Kinas teknikföretag nu flåsar de amerikanska företagen i nacken gör att många pratar om ett Sputnik-ögonblick. Konflikten ser därmed ut att fördjupas och liknar alltmer ett ekonomiskt kallt krig.

Vägen framåt ...

Som så många gånger tidigare blev maj en månad med oro på marknaderna. För långsiktiga investerare är fluktuationer en del av spelet och i praktiken det som gör att man kan förvänta sig högre avkastning över tid jämfört med att spara pengar i bank.

"American greatness was elevated significantly after Sputnik"
Buzz Aldrin