Globala aktier stiger trots rädsla för recession

Aktiemarknaderna globalt fortsatte stiga i april efter att oron kring bankkrisen gradvis har minskat. Rädsla för recession är fortfarande ett ämne för många aktörer.  

Under månaden steg den amerikanska S&P 500-indexet med 1,6 procent i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,6 procent i EUR och nordiska VINX steg med 5,2 procent i NOK. Hemma i Norge steg Oslo Børs med 2,8 procent (OSEBX).  

Recessionsrädslan kvarstår 

Recessionsrädslan kvarstår, men det har varit ett diskussionsämne i över ett år nu. Förväntade utfall har skiftat mellan "mjuk landning", "hård landning" och "ingen landning" de senaste sex månaderna utan att det har materialiserat sig. Vanligtvis utlöses en recession av en katalysator, och bankkrisen kan vara en sådan händelse utan att det hittills har gett större ringverkningar och utlöst en recession. Mål som låg arbetslöshet tyder på att vi är i den sena cykelfasen. Historiskt har arbetslösheten sällan varit på låga nivåer under lång tid. Samtidigt som man har haft den kraftigaste och snabbaste penningpolitiska stramningen på 40 år, är det kanske inte konstigt att marknaden har varit besatt av att prata om recession det senaste året. Konsekvensen av mycket tillsatt likviditet under pandemin ser vi nu ringverkningarna av. Detta är en av flera förklaringsfaktorer till den snabba ränteuppgången vi har sett.   

Höjningar återstår i Europa

Höjningar återstår i Europa, medan den amerikanska centralbanken efter mötet i maj antagligen är klar med stramningar, bland annat på grund av bankkrisen som gör att de måste ta hänsyn till finansiell stabilitet. Det återstår minst tre höjningar från den europeiska och den brittiska centralbanken enligt marknadspriserna. De flesta är överraskade över att hushåll och företag hittills har kunnat hantera den kraftiga ränteökningen. Samtidigt verkar effekten av stramningarna komma med en fördröjning, så det kan vara för tidigt att konstatera att man är över det värsta. 

Annorlunda den här gången?  

Som motargument kan man nämna att en eventuell recession skulle vara en av de mest varslade i historien. I en sådan klimat kan rationella företag och hushåll anpassa sig i förväg genom att ta mindre risk eller bygga upp en buffert. Förväntningarna i sig kan påverka framtida utfall. Detta är en av teserna för de som argumenterar för en mjuk landning. Dessutom ser vi fortfarande normalisering efter olika pandemieffekter. Även om alla recessioner är olika, så är en gemensam nämnare att arbetslösheten nådde historiskt låga nivåer innan ekonomin stötte på problem, något som inte är så annorlunda denna gång. 

Framtiden 

Globala aktier, mätt med MSCI World i lokal valuta, steg ungefär två procent. Europeiska aktier har haft en särskilt bra utveckling i år och nådde en ny all-time-high nivå i april. Hittills verkar företagens resultat hålla sig bra under resultatrapporteringen för första kvartalet, samtidigt som den amerikanska centralbankens räntetopp verkar vara runt hörnet. Inflationsproblemet kommer nog att hänga över marknaden fortfarande, men sammanfattningsvis verkar aktier ändå vara ett bra alternativ för långsiktig investering.