Från handelskrig till coronavirus

Aktiemarknaderna inledde året med en stabil uppgång mot bakgrund av positiva makrosiffror och uppskrivna vinstprognoser. Mot slutet av månaden bidrog coronaviruset till att stämningen snabbt förändrades.

Amerikanska S&P 500 avslutade månaden oförändrat mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 1,6 procent mätt i EUR, medan nordiska VINX steg med 3,7 procent mätt i NOK (lyft av en markant försvagad norsk krona). I Oslo föll börsen med 1,9 procent (OSEBX).

Wuhanviruset

Januari började positivt, bland annat med att fas 1-avtalet i handelskriget mellan USA och Kina undertecknades den 15 januari. Bara några dagar senare rapporterade kinesiska myndigheter om ett utbrott av ett nytt coronavirus – Wuhanviruset. Viruset är förstås allvarligt för alla som drabbas. Samtidigt påverkas också den kinesiska ekonomins tillväxt. Om spridningen till andra länder tilltar kommer även den globala tillväxten att påverkas i allt större utsträckning. Erfarenheterna från SARS, ebola, svininfluensan och andra epidemier har emellertid visat att den negativa effekten på ekonomin är kortvarig.

Uppskjuten, men inte avblåst

En förklaring till varför effekterna blir kortsiktiga är att det normalt handlar om att den ekonomiska aktiviteten skjuts upp eller senareläggs i avvaktan på att spridningen ska upphöra. Uppskjutna resor, övernattningar eller köp av varor genomförs normalt senare när situationen normaliseras. De flesta analytiker har nu reviderat ned tillväxtprognoserna för Kina för första kvartalet, men har samtidigt justerat upp dem för andra kvartalet. För hela 2020 är tillväxtprognoserna just nu relativt oförändrade.

Makro på uppsidan

Innan det nya coronaviruset började spridas hade de globala makrosiffrorna överraskat på uppsidan. Det såg vi också i tillväxtprognosen för G7-ländernas BNP 2020. Förbättrade och stabilare globala industrisiffror och industribarometrar bidrog. Samtidigt har handelskriget och Brexit utvecklats så att osäkerheten minskat och i kombination med effekterna av den stimulerande penningpolitiken bidrar detta till att höja förväntningarna.

Vägen framåt …

På kort sikt måste vi räkna med större fluktuationer till följd av Wuhanviruset. För långsiktiga investerare gäller som vanligt att bortse från oro och buller. Aktier är fortsatt det bästa alternativet.

"Fears and lies intensify consciousness"
Mason Cooley