Förvaltarändringar i Delphi fonderna från 01.04.2024

Delphi Global och Delphi Global Valutasäkrad

Tian Tollefsen har förvaltat fonderna sedan 2020. Han kommer nu att få sällskap av Ivar Harstveit, som kommer att vara medförvaltare av fonderna från 01.04.2024.

Delphi Norge

Adil Shah och Andreas Berdal Lorentzen, går in som förvaltare av fonden från 01.04.2024.

Delphi Kombination

Andreas Berdal Lorentzen har förvaltat fonden sedan 2020. Han kommer nu att få sällskap av Adil Shah och Ola Bjerkestrand Mo, som båda kommer att vara medförvaltare av fonden från 01.04.2024.