Förnyad coronarädsla

Farhågor om att den nya deltavarianten ska försena återöppningen präglade marknaderna i juli. Börserna steg trots detta ytterligare, till synes drivet av fallande långa räntor.

För månaden som helhet steg amerikanska S&P 500 2,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 ökade 2,1 procent mätt i EUR, samtidig som nordiska VINX steg med hela 7,8 procent mätt i NOK. För Oslobörsen var uppgången 1,2 procent (OSEBX).

Ny smittovåg

Den nya deltavarianten av coronaviruset sprider sig snabbt världen över. I USA ser man att spridningen av denna variant accelererar i delstater med låg vaccinationsgrad, som Missouri, Nevada och Arkansas. Australien har infört en ny ”lockdown”, samtidigt som viruset också har blossat upp i Kina. På den positiva sidan verkar deltautbrottet i Storbritannien ha nått sin kulmen. Det är också viktigt att skilja mellan smittotal och allvarliga fall som leder till sjukhusvistelse. Vaccinen verkar fortfarande ge ett skydd, vilket ger anledning att känna optimism.

Nedgång för långräntorna

Något svagare makrosiffror i kombination med det ovan nämnda uppblossande deltautbrottet fick marknaden att omkalibrera tillväxtförväntningarna. Detta fick till följd att den amerikanska tioåringen föll kraftigt med mer än 30 punkter. Vid månadsskiftet låg den på cirka 1,2 procent, vilket är tillbaka på nivåer som vi såg i februari. Räntesänkningen och förväntningar på fortsatt stöd från centralbanker fick den så kallade ”TINA-handeln” att ta fart på nytt. Typiska aktier med lång löptid, inom defensiva sektorer som teknik och hälsa, gick starkt.

Hur är det med inflationen?

Medan den tioåriga statsobligationsräntan föll kraftigt var inflationsförväntningarna fortsatt ganska stabila. Komponentbrist och leveranskedjor i otakt är några av de faktorer som har gjort att det har talats mycket om inflation på marknaden den senaste tiden. Vi har också sett att råvarupriserna har stigit kraftigt från bottennivåerna i mars förra året. Det återstår att se om effekterna huvudsakligen är temporära eller inte. En avmattning av ekonomin är också en faktor som kan göra att pendeln svänger tillbaka mot lägre inflation.

Vägen framåt …

Bolagens resultat är fortfarande starka och utsikterna för världsekonomin goda, trots utbrott av nya coronavarianter. Detta i kombination med fortsatt fullt stöd från finans och penningpolitiken talar för aktier som en fortsatt attraktiv tillgångsklass.

Veien videre …

Selskapsinntjeningen er fortsatt sterk, og utsiktene for verdensøkonomien gode, til tross for oppblussinger av nye koronavarianter. Dette, kombinert med fortsatt full støtte fra finans og pengepolitikken, taler det til fordel for aksjer som en fortsatt attraktiv aktivaklasse.

«Today, do what others won't so tomorrow you can accomplish what others can't.»
Simone Biles