Ekonomin öppnar upp

Det globala återöppnandet går som på räls och man närmar sig flockimmunitet på många platser. Det innebär ökad tillväxt i världsekonomin, men stigande inflation skapar osäkerhet.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 0,7 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 2,7 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med hela 4,2 procent mätt i NOK. Här hemma steg samtidigt Oslobörsen med 2,8 procent (OSEBX).

Nära flockimmunitet

När de globala siffrorna för antalet smittade minskar börjar effekterna av vaccinprogrammen runt om i världen att märkas av och flera ekonomier närmar sig flockimmunitet. I exmpelvis Storbritannien och Israel är cirka 70 procent av befolkningen antingen vaccinerade eller tidigare smittade. USA ligger strax efter med drygt 60 procent. Med den här utvecklingen ser vi återigen ökad rörlighet, fler restaurangbesök? och en önskan om att resa.

Högsta inflationen på 30 år

Med en uppdämd konsumtion som tar fart samtidigt som utbudssidan hämmas av ständiga flaskhalsar och komponentbrist ser vi en stigande inflation. Aprilsiffrorna i USA visade på en inflation på drygt tre procent, vilket är den högsta inflationssiffran på 30 år. En annan faktor som också påverkar inflationen är baseffekterna genom att uppgången för råvarupriserna är särskilt stark jämfört med förra året. Ökad klarhet kring den fortsatta inflationsriktningen får vi sannolikt när baseffekterna avtar om några månader.

Lediga jobb

Arbetslösheten i USA är fortfarande högre än innan pandemin började. Ändå har företagen svårt att tillsätta vakanser. Stimulanscheckar och gynnsamma socialförsäkringssystem pekas ut som en av anledningarna till att det är svårt att hitta arbetskraft. Frågan framöver är om företagen behöver höja lönerna för att locka ut människor på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna se en långsiktigt högre inflation måste sannolikt även lönerna stiga.

Vägen framåt …

Makrobilden fortsätter i samma riktning som tidigare, med en ökad tillväxt i världsekonomin. Det stöds av återöppnandet i kombination med statliga stimulansåtgärder. En sådan bakgrund är positiv för företagens resultat och visar att aktier fortsatt framstår som ett attraktivt alternativ.

A bank is a place that will lend you money if you can prove that you don't need it.

Bob Hope