Dragkamp pågår

Augusti blev en orolig marknad på aktiemarknaderna. Trumps upptrappning av handelskriget med Kina, och inte minst dragkampen med centralbanken, bidrog till att hålla spänningen uppe.

Under månaden föll det amerikanska S&P 500-indexet med 1,6 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 1,3 procent mätt i EUR, samtidigt som nordiska VINX steg med 1,7 procent mätt i NOK. I Oslo steg börsen med 0,25 procent (OSEBX).

Makro och räntor

Under sommaren såg vi en försvagning av de globala makrosiffrorna. Takten har nu bromsat in och nedgången är inte heller större än förväntat. Globalt blir det allt tydligare att industrisektorn har problem, medan tjänstesektorn klarar sig bättre. Den låga arbetslösheten gör att tillväxten i privatkonsumtionen och konsumenternas förtroende klarar sig bra. Samtidigt befinner vi oss i en fas där de långa räntorna i USA är lägre än de korta räntorna. En inverterad räntekurva har historiskt varit en bra recessionsindikator. Men till skillnad från tidigare är centralbankerna idag villiga att starta sedelpressarna och sänka räntorna. På så sätt kan de hålla en recession på avstånd.

Trump mot Powell

I början av augusti sänkte den amerikanska centralbanken (Fed) räntan för första gången på tio år. Trump var dock långt ifrån nöjd med centralbankens retorik och prognoser. Han svarade med höjda tullar på importvaror från Kina och satte därigenom ytterligare räntepress på centralbankschefen Jerome Powell. Centralbankschefen kontrade med att säga att det inte fanns några omedelbara planer på ytterligare sänkningar, vilket gjorde aktiemarknaderna besvikna. Många förväntar sig att dragkampen kommer att fortsätta fram till valet nästa år och att Trump kommer att tvinga fram fler räntesänkningar, innan han avslutar handelskriget på ett sätt som är positivt för marknaden.

ECB tar rygg

När Fed gör en helomvändning följer ofta andra centralbanker efter. I augusti förvarnade även Europeiska centralbanken (ECB) om räntesänkningar och att de kommer att starta sedelpressen. Det bidrog till att förstärka det globala räntefallet. Samtidigt förväntas den haltande tyska ekonomin få ett efterlängtat lyft. I England råder fullständigt Brexit-kaos och Boris Johnson har redan mött sitt första förödmjukande nederlag. Tiden på statsministerposten kan bli kort.

Vägen framåt ...

Det pågår en dragkamp mellan den amerikanska centralbanken och Trump, som knappast hinner avslutas före valet 2020. Om Trump vinner dragkampen kan resultatet bli både hög tillväxt och stigande aktiemarknader. Samtidigt gör de fallande räntorna i sig aktier mer attraktiva.

"I've always won, and I'm going to continue to win. And that's the way it is"
Donald Trump