Coronasmitta på börserna

Efter att aktiemarknaderna uppvisat en stark utveckling i början av februari, avslutades månaden med kraftiga börsnedgångar. Rädslan för spridning av coronaviruset överskuggade allt.

Under månaden som helhet föll det amerikanska S&P 500-indexet med 5,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 6,6 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 4,0 procent mätt i NOK. För Oslobörsen blev nedgången hela 9,1 procent (OSEBX).

Ökad smitta

Bara veckor efter att ökningen av antalet coronasmittade i Kina börjat stabiliseras, kom det rapporter om ökad smitta i resten av världen. Sydkorea, Italien och Iran utmärkte sig särskilt. De amerikanska hälsomyndigheterna varnade också för utbrott i USA, och rädslan på finansmarknaderna ökade snabbt. Samtidigt ökade rapporteringen om negativa effekter av produktionsstopp och efterfrågebortfall. Bland annat gick Apple tidigt ut och varnade för att de inte kommer att kunna nå sina försäljnings- och vinstmål till följd av viruset.

Drabbar på olika sätt

Minskad konsumtion av varor till följd av coronaviruset förväntas i hög utsträckning att ske med tidsförskjutning. Detsamma kan sägas om flygresor, hotellövernattningar och konferenser. Dessa kommer sannolikt inte att återhämta sig i lika stor utsträckning, vilket drabbar servicesektorn hårt – och då speciellt turistnäringen. Däremot rapporteras det om en kraftig ökning av nedladdningen av appar för underhållning och streamingtjänster som nätjättarna har tjänat bra på. Även om det finns branscher som lyfts, så väger detta ändå inte upp för dåliga industribarometrar, som nu visar den största nedgången sedan finanskrisen, drivet av produktionsstopp för att begränsa smittspridningen.

FED sänker räntorna

Efter kraftiga nedgångar på aktiemarknaderna sju dagar i rad, publicerade centralbanken i USA ett pressmeddelande den 28 februari om att de var redo att vidta åtgärder för att stödja ekonomin. Meddelandet följdes upp tisdagen den 3 mars, då centralbanken sänkte räntan med 0,5 procentenheter. Marknaden prisar samtidigt in ytterligare räntesänkningar redan vid räntemötet den 18 mars. Om räntesänkningar är rätt medicin för att lyfta aktiemarknaderna på kort sikt, återstår att se.

Vägen framåt …

Så länge spridningen av coronaviruset ökar kommer osäkerheten fortsatt att vara hög. Om vi tittar i backspegeln, vet vi att aktiemarknaderna inte behöver se stor förbättring för att lyfta, endast bekräftelser på förbättring eller förvissning om att det inte blir värre. Under tiden jagar vi bra köpmöjligheter.

"There is no risk-free path for monetary policy"
Jerome Powell