Centralbankernas helomvändning

September blev en positiv månad för de flesta av världens börser. Samtidigt var Europeiska centralbanken och den amerikanska centralbanken än en gång tvungna dra i de penningpolitiska spakarna.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 1,9 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 3,7 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 1,9 procent mätt i NOK.

Europa vänder 180 grader

Efter en lång tid av spekulationer kom bekräftelsen från Europeiska centralbanken i september. Utöver en räntesänkning på 10 baspunkter till minus 0,5 procent återinfördes så kallade kvantitativa lättnader (QE) bara tre kvartal efter att de avslutades. 20 miljarder euro per månad är något lägre än väntat, men ECB sockrade det hela med att köpen inte har något slutdatum och gäller redan från november. Helomvändningen drivs av försvagade makrosiffror, där framför allt industrisektorn i Tyskland tycks stagnera.

Amerikanska konsumenter

Den amerikanska centralbanken följde också upp med en ny räntesänkning i september, bland annat som en följd av svagare industribarometrar. Tjänstesektorn utvecklas samtidigt bra, liksom konsumenternas förtroende och den privata konsumtionen. Den stora frågan är dock om konsumtionen och tjänstesektorn följer med industrisektorn nedåt eller om utvecklingen blir den motsatta. Om industrisektorn börjar med uppsägningar är det också naturligt att tänka sig att det kommer att drabba konsumtionen och så småningom tjänstesektorn. I den motsatta situationen, där arbetsmarknaden och konsumtionen ligger kvar på en bra nivå, ligger det nära till hands att tro att industrisektorn återhämtar sig.

Makrosiffror nedåt, surprise uppåt

Även om de globala makrosiffrorna totalt sett fortsätter att falla finns det också positiva tolkningar. Det så kallade surprise-indexet, som mäter skillnaden mellan förväntningar och de faktiska makrosiffrorna, har stigit under de senaste två månaderna efter en lång period av besvikelser. Analytiker har justerat ned förväntningarna i takt med verkligheten, men att makrosiffrorna överraskar positivt trots att de faller är ändå marknadspositivt.

Vägen framåt ...

Stämningen på aktiemarknaderna varierar från månad till månad. Även vilka sektorer och aktietyper som är i ropet varierar. Trots att aktier fluktuerar mer framstår de fortsatt som det mest attraktiva alternativet.

"At the end of the day, it's not a normal condition to have interest rates at zero"
Lloyd Blankfein