Börsen trotsade svagare makro

Globalt svarade de långa räntorna på svagare tillväxtimpulser och sjönk kraftigt i juli. Aktiemarknaderna studsade emellertid upp, tydligt drivna av räntekänsliga tillväxtaktier.

För månaden som helhet steg amerikanska S&P 500 9,2 procent mätt i USD, medan europeiska Stoxx 600 steg 7,8 procent mätt i EUR. Nordiska VINX steg samtidigt med 7,3 procent mätt i NOK. Här hemma var Oslobörsen upp 7,1 procent (OSEBX).

Teknisk recession

USA:s BNP sjönk för andra kvartalet i rad och var ned 0,9 procent under andra kvartalet 2022. Det är tekniskt sett en recession, men andra indikatorer, t.ex. arbetsmarknaden, tyder på att ekonomin inte är så svag. Det försvagade momentumet i ekonomin berodde främst på räntekänsliga sektorer som bostäder och varaktiga konsumtionsvaror. I Europa finns det även tecken på en svagare ekonomi, något som förvärras av energikrisen. Aktiemarknaden reagerade dock positivt på svagare makrodata. Särskilt tillväxtorienterade sektorer hade en stark uppgång, vilket sammanföll med ett fall för de långa räntorna.

Ny räntehöjning

I juli höjde emellertid den amerikanska centralbanken (FED) räntan med 75 punkter, vilket var i linje med förväntningarna. Samtidigt var kommentarerna till centralbankschefen Jerome Powell något försiktigare än tidigare, och Powell påpekade att räntorna närmade sig en neutral ränta. Den europeiska centralbanken (ESB) höjde också räntan. Höjningen med 0,5 procentenheter var den första räntehöjningen på 11 år. Centralbankerna måste framöver väga målet att sänka inflationen mot den effekt som högre räntor har på en svagare ekonomi.

Fastighetsoro i Kina

Nolltolerans mot covid-fall har lett till flera nedstängningar i Kina, vilket dämpar ekonomin. I juli gick även fastighetsutvecklaren Shimao Group i konkurs, vilket ledde till förnyad oro för den kinesiska fastighetsmarknaden. Problemen hamnade i fokus på allvar i höstas när landets största utvecklare Evergrande fick likviditetsproblem. Fastighetssektorn är en viktig drivkraft för den kinesiska ekonomin, och om situationen skulle förvärras kan den sprida sig till andra sektorer.

Vägen framåt …

Globala aktier mätt enligt MSCI World var i juli upp cirka 7 procent i lokal valuta. Vi har börjat se en nedjustering av uppskattningarna av bolagens resultat, men denna har hittills varit måttlig. Aktier fortsätter att vara en attraktiv tillgångsklass och har egenskaper som kan ge ett inflationsskydd. Utsikterna för en svagare ekonomi kan ha en negativ inverkan, men detta kan samtidigt få centralbankerna att bromsa åtstramningen av penningpolitiken.