Återöppnandet kommer allt närmare

Aktiemarknaderna steg ytterligare i mars, då ett återöppnande av ekonomin verkar alltmer sannolikt. Trots nya nedstängningar finns det positiva nyheter om vaccinationerna.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 4,4 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 6,5 procent mätt i EUR samtidigt som nordiska VINX steg med 2,3 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 5,1 procent (OSEBX).

En sista nedstängning?

Inom EU och i Norden har vi sett nya nedstängningar, men trots att det ser tungt ut just nu verkar vaccinutrullningen gå som förväntat. Bland annat har antalet nya fall av smitta minskat med hela 94 procent i Storbritannien. Britterna har tidigare varit hårt drabbade, men den snabba vaccinationstakten visar vilken utveckling man kan förvänta sig också i andra länder. Också i USA har vaccinationerna börjat gå snabbare, medan Europa förväntas få fart på utrullningen under de kommande veckorna.

Nya åtgärdspaket

Det finanspolitiska stödet varit massivt för att hjälpa ekonomin under nedstängningsperioderna. Detta gäller framför allt i USA. Strax efter att det senaste finanspolitiska stimulanspaketet har godkänts diskuterar president Joe Biden redan nästa paket med fokus på infrastruktur. Detta paket omfattar en mycket längre period, men kommer sannolikt också att få effekter under de närmaste åren.

Baseffekt i fokus

Förutom ökad tillväxt har stigande inflationsförväntningar dragit upp räntenivån. Under de närmaste månaderna kommer inflationen sannolikt att accelerera till följd av baseffekter, eftersom bland annat råvarupriserna var svaga förra året. Frågan är också vad som händer när de tillfälliga effekterna försvinner. Många förväntar sig att inflationen kommer att minska igen, medan en uppdämd efterfrågan och stimulanseffekter talar för att priserna förblir höga även under andra halvåret

Vägen framåt …

Trots den rådande situationen verkar ekonomin vara på väg att öppnas igen och därmed förväntar vi oss att investerarnas positiva inställning kommer att bestå. Det talar till fördel för aktier och aktiefonder.

It's very, very difficult when you have to prepare for something that might not ever happen.

Anthony Fauci